12-28-19-abraham-hicks

Hosť: Ďakujem Abrahám, očakával som to.. Takže, som umelec a pochopil som veľa od toho rapera, pretože som manifestoval veci a celý svoj život som bol veľmi dobrý v manifestovaní vecí, – vaše slová mi len dali slovnú zásobu, aby som mohol rozprávať o veciach, ktoré som robil prirodzene väčšinu svojho života, – nie je to tak ťažké manifestovať, viem ako to robiť, darí sa mi to veľmi dobre. – To nie je mojím problémom. (smiech)

Jedna zo záležitostí, na ktorú som sa vás chcel spýtať, je o – a v tom mám istý zmätok, – pretože chápem to – žiť v tomto momente a bytie v tomto momente a nachádzať radosť v tomto momente, – chápem to, – veľmi to chápem, – jednoducho som to ozaj pochopil – to je tou odpoveďou, správne? – OK, – takže ak toto je tá odpoveď –

Abrahám: Ďalší. – Ďalší. (smiech)

Hosť: – Áno, to je tá odpoveď! Mám to! Mám to.

– Teda ak to je tá odpoveď, potom prečo sa vo svojom veku 49 rokov stále snažím uniknúť zo skúsenosti, ktorú som mal vo svojej minulosti?

– Mám to a verím tomu – a máte v tom veľkú pravdu – že byť radostným dnes a byť prítomným dnes – je tá odpoveď. A napriek tomu je – čo som zakúsil vo svojom vlastnom živote – že som mal bolestné skúsenosti – traumatické skúsenosti z môjho detstva. A to, čo sa zdá že v mojom živote stále pokračuje – že budem musieť pretvoriť – uzdraviť tú traumatickú skúsenosť, tak aby tá pôvodná bolesť z tej pôvodnej skúsenosti, ktorú som v tom čase nebol schopný spracovať, – pretože som nebol dostatočne vedomý – či čokoľvek iné –

Abrahám: Veľmi správne. Ozaj správne..

Hosť: A teraz to potrebuje vyplávať na povrch – a do rozsahu, v akom som bol schopný to urobiť – a pracoval som na tom ozaj dlhý čas – uvoľniť tú energiu z týchto minulých traumatických skúseností. – Takže teraz som to zažil raz a musím to prežiť znova?..

Abrahám: Nuž, – v tomto je to mylný predpoklad – a niektorí ľudia tomu veria a niektorí to učia, – že sa k tomu musíte vrátiť a vyrovnať sa s tým – a dostať sa na dno toho – a my vravíme – neexistuje žiadne dno. – Pretože, ak sa na to opäť sústredíte, znova zaktivujete to, čo to bolo a prinesiete to dopredu – čiže je to ako praktizovanie tej vibrácie, vždy keď sa to udeje.

– A vy chcete povedať – „Ale nechodím tam zámerne, prichádza to na povrch.“ – A tým dôvodom, že sa to vynára, je – pretože ohľadne toho je tam stále istá aktívna vibrácia, ktorá má stále dostatok hybnosti – a že to teda isté veci vo vašom súčasnom živote spustia.

– Ak sa naozaj pozeráte do sveta navôkol a sledujete televíziu, alebo čítate, – alebo dokonca keď si idete pozrieť filmy, – môže tam byť niečo, čo sa udeje, čo spustí tú vibráciu vo vašom vnútri – opäť ju to znovuaktivuje.

– A to je OK, nemusíte odísť žiť do jaskyne a stiahnuť sa zo života, aby ste tomu predišli, – ale to je ten dôvod, prečo sa to deje. Sú tam isté vibrácie, ktoré sú stále aktívne, ktoré sa stanú aktivovanými kvôli rôznym veciam, na ktoré sa zameriavate.

Ale ideme vám tu dať niečo, čo zapadne do toho, o čom sme tu už dnes rozprávali, – čo vám skutočne dá isté uvoľnenie a úľavu od tohto, – môže vás to od toho oslobodiť. A je to také jednoduché porovnanie, že vás to prekvapí.

Ale chceme začať tým, že povieme, že – či opýtaním sa – chceme sa to spýtať vás všetkých: Existujú vo vašom živote témy (my vieme, že existujú, ale chceme od vás aby ste sa na ne – len na krátku chvíľu zamerali) – ktoré vždy, keď sa vynoria – je to pre vás jednoducho zlé a neuspokojivé/nepríjemné, keď prídu? – Nejaké predmety, ohľadom ktorých ste práve nespokojní…

– Ak Esther rozmýšľa o Jerrym, ktorý vykonal svoj prechod do nefyzična – je ohľadom toho jednoducho nespokojná. Môže to prekrývať tak, ako len vie a počúva nás, ako hovoríme o všetkých výhodách toho, – ale skutočnosť je tá, že s Jerrym kráčala v cykloch väčšej spokojnosti, ako sú tie cykly, v ktorých kráča bez neho. Je tam istá nespokojnosť, ktorá práve prebieha.

A tak, – jedna z vecí, ktorú musíte urobiť, je, – že musíte uznať, kedy sú vaše momenty momentami spokojnosti, a kedy sú vaše okamihy momentami nespokojnosti.

A keď je tam moment nespokojnosti, máte zmeniť ten predmet. Máte zmeniť ten predmet na predmet, ktorý je uspokojivý. Pretože nemôžete vziať neuspokojivú skúsenosť a obrátiť ju do skúsenosti uspokojivej. Jednoducho máte zmeniť ten predmet. A keď zmeníte ten predmet dostatočne, tak už vo vás viac nebude aktívny, takže sa nebude vynárať.

Hosť: Môžem –

Abrahám: Áno, – predtým, ako sa budete prieť o svoje obmedzenia – a to je v poriadku.. (smiech) – Je to v poriadku. My len od vás chceme, aby ste sa v tomto „usadili“ – len na chvíľu, – pretože nebudeme požadovať, aby ste toto prijali, ale pomôže, ak dôjdete k uvedomeniu, že v každom okamihu môžem byť spokojný, či nespokojný.

Ohľadne každého predmetu nemôžem byť skôr spokojný ako nespokojný, pretože  niektoré veci – ako napríklad dieťa, ktoré ide do postele hladné – je to jednoducho nespokojná myšlienka. – Jednoducho sa nemôžem sústrediť na tamtú myšlienku a pociťovať pri tom spokojnosť.

– A žiadať od seba to, aby som to urobil, je vyžadovanie niečoho, čo nemôžem urobiť. – Toto len musíte uznať. Ale tento moment nemusí byť momentom neuspokojivým, pretože vy máte istú voľbu v tom, na čo sa sústreďujete. – Samozrejme, až kým to hybnosť nevezme na miesto, kde sa cítite, akoby ste nemali žiadnu voľbu, – z čoho si môžete urobiť cestu von skrz meditáciu a oceňovanie a tak ďalej.. A teda?

Hosť: Nuž tak, – som v mieri s vecami, ktoré sa udiali v mojom živote. Ony –

Abrahám: Nie, nie ste. – Toto je to, čo by sme my mysleli tým „byť v mieri“: – Cítim mier, či pokoj – čo znamená, že táto vibrácia bola deaktivovná, lebo som sa dostatočne dlho zameriaval preč od toho. Ak to stále pokračuje vo vynáraní sa, nie ste v mieri, či v pokoji, – máte aktívnu vibráciu. – To je v poriadku. Je to v poriadku.

– Bolo by zdravšie, – pre vás viac prospešné povedať: „Mám vo svojom živote predmet – a kedykoľvek sa naň zameriam, cítim nespokojnosť. A to by som teda mal! – To nebol uspokojivý čas môjho života. – Ale to bolo vtedy – a toto je TERAZ.

A TERAZ, mám TOTO, s čím som spokojný. A TOTO – a TOTO – a Óo – a TAMTO! A TAMTO  a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO. (zrýchlene) A TAMTO. A TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO.. – toto by mohlo pokračovať ozaj dlho.. – a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO a TAMTO… (smiech)

– A s dostatkom tohto – deň za dňom – k čomu budete náchylnejší, – s meditáciou.. – Tamtá stará vibrácia.. – nebude tam dostatočný časový rozdiel, – pretože vy máte tú schopnosť rozpamätať sa (až pokým nenastane deň, kedy už viac nebudete v tomto tele) – na veci, ktoré sa udiali v prvých týždňoch vašej skúsenosti, – pamäť – to nie je o ukladacom priestore, či o kartotéke na súbory/zložky, – je o aktívnej vibrácii..

A teda, – vy nikdy „neodžijete“ vašu kapacitu pamätať si niečo nechcené, – ale môžete sa vyladiť do vibračnej frekvencie, kde sa to už jednoducho nevynára. Pretože vaša praktizovaná vibrácia je odlišná.

… (smiech)

Abrahám: – Je ťažké prieť sa s tým zákonom.. (smiech)

Esther má priateľku, ktorá jej poslala slová: „Bojovala som s tým zákonom – a ten zákon zvíťazil.“ (smiech)

Ale taktiež nie je dobrý nápad – prieť sa s vašou životnou skúsenosťou. Pretože veríte tomu, čomu veríte, kvôli tej skúsenosti, ktorú ste mali.

Hosť: Nuž, tým problémom je pre mňa je to, že tie životné skúsenosti, ktoré som mal, majú – sú hlboké. – Je to tam akoby vryté – správne? – Je to v ranách a trhlinách..

Milujem citát Abraháma – „Zvoľte si myšlienku, pri ktorej sa cítite dobre, keď ju myslíte.“ Milujem to. – To je úžasné. – Teda vy si jednoducho istým spôsobom myslíte: – keby som si jednoducho len zvolil šťastné myšlienky, – tak budem šťastný! Ale problém s niektorými z tých skúseností, ktoré som mal je – že ma urobili vyladeným – netvrdím, že ma urobili, – aby som to chcel, – ale urobili ma vyladeným na niečo – čo nechcem.

Akoby – bolo by to ľahšie, keby som poznal všetky veci, ktoré by ma urobili šťastným, ale problém s tým je, že mám tendenciu ísť k veciam, ktoré ma robia nešťastným, mysliac si, že ma UROBIA šťastným..

Abrahám: Nepotrebujete vedieť všetky tie veci, iba jednu vec:

Hosť: .. – no viete, ale môj mechanizmus vnútri je akoby –

Abrahám: Myslíme, že vieme, k čomu sa dostávate. To, k čomu sa dostávate, je trochu pokrivené, – je v tom mylný predpoklad. Dovoľte nám povedať, k čomu sa dostávate a prečo..

Kvôli povahe vášho bytia a vašej práce a spôsobu, akým pracuje vaša myseľ, – v tom pátose tam existuje určitý prínos: poznanie toho, čo nechcete vám pomáha jasnejšie poznať to, čo chcete. A tak – časť z vás to udržiava aktívnym, lebo von z toho vychádzajú isté bolestivé veci, ku ktorým sa ľudia vzťahujú vo svojej súčasnej skúsenosti – a niektoré z nich prinášajú výhodu/prínos pre vás a pre nich.

Zvážte to, že kontrast vo všetkých veciach – ako napríklad – bez ticha by nemohlo existovať ocenenie zvuku. Bez temnoty by nemohlo existovať ocenenie svetla. Ale buďme v tom ešte jasnejší: bez ticha by ste nevedeli, čo zvuk je. Bez temnoty by ste nevedeli, čo je svetlo. Inými slovami, na to, aby ste sa zamerali do skúsenosti, potrebujete oba konce tohto spektra. – A tak nechcené a chcené idú v pojmoch zamerania veľmi dobre dokopy.

Ale teraz, keď uznáte ten spôsob, akým to skutočne funguje – že v nechcenom existuje chcené – a v chcenom existuje hybnosť – a teraz v tejto hybnosti je tam ostrejšie uvedomenie chceného či nechceného, – jednoducho nemôžete obísť skutočnosť, že ste prišli kvôli radostnej skúsenosti a že ste tým nemysleli – cítiť sa zle. Že v tejto spokojnosti musí byť určitá nespokojnosť, ale tie extrémy nemusia byť také veľké.

A to, čo sa deje u mnohých ľudí, – najmä ak sú v prostredí, ktoré nemôžu po veľkú časť svojho ranného života kontrolovať, je to – že žijú nechcené – a to im spôsobuje, že chcú, – ale potom nemôžu mať to, čo chcú, lebo stále žijú nechcené. – Čo im spôsobuje, že chcú viac, ale stále si nemyslia, že to môžu mať.

Pretože stále žijú nechcené – a tak tam existuje ten pocit uväznenia v pasci, pretože moje okolnosti mi nedovolia byť dostatočne slobodným, aby som mal to, čo chcem. Ale TERAZ – tá pasca, ktorú vnímate.. – pretože tie okolnosti tam už viac nie sú. Teraz sú tie okolnosti iba okolnosťami pamäte. Alebo okolnosťami vibrácie..

A teraz – vy MÁTE kontrolu, – vždy ste mali, len ste to to nevedeli, – ale tá kontrola neprichádza ľahko, lebo tie vzorce myslenia sú stále tam. – A to je dobrá vec, – pretože vždy keď zakopnete, či keď sa potknete na ďalšom vzorci tohto myslenia, – teraz, – vediac to, čo teraz viete – to rozpoznávate. Len teraz, – robíte to, čo robí mnoho ľudí.. – teraz robíte to, čo robí mnoho ľudí, – rozoznávate to nechcené a vyčítate si to, že ste tam..

Inými slovami, – to je dôvod, prečo máme tak radi „krok 5“! – kde s tým idete, – a vy ste to povedali tak výstižne: „Abrahám, žijem skutočne dobrý život – a som vedomým Tvorcom, – a viem dostať to, čo chcem – a nemám s tým problém. A so naladený, nastavený a zapojený po väčšinu času… – každý kúsoček z toho je pravdou! No vždy zas a znova sa vraciam do silného momentu kroku 1“ – a potom to, čo sa deje je, že si vyčítate to, že máte ten moment kroku 1.

– Pretože to vnímate tak, akoby praktizovanie tohto, nebolo pod kontrolou. Nuž, my chceme vyhlásiť pre vás – a pre kohokoľvek, – nikdy nebudete kontrolovať zákon príťažlivosti – zákon príťažlivosti si vždy bude vedieť s vami poradiť, – takže ak máte aktívnu vibráciu, zákon príťažlivosti z toho bude robiť viac a viac a viac a viac..

Až pokým konečne dôjdete na miesto, kde poviete: „Hej! Žil som nejaké veci, ktoré boli na hovno! Bolo to jednoducho nesprávne. Bolo to jednoducho zlé na akejkoľvek úrovni.“

A my od vás chceme, aby ste vyhlásili vesmíru: „Nikdy nebudem cítiť spokojnosť, keď budem rozmýšľať o tamtom! TAMTO (výkrik) bola neuspokojivá/nepríjemná skúsenosť a TAMTO nebolo nič, čo som chcel a TAMTO vyprodukovalo túto túžbu, ktorá … – sa mi páči. (smiech) Ale TAMTO! – je neuspokojivé. TAMTO! – je neuspokojivé. Nechcel som to žiť! (potlesk…) nemal som to žiť, nechcem to žiť znova (…potlesk) – a nie je na mne nič zlé, kvôli tomu, že som nebol schopný odlíšiť chcené a nechcené! – a tamto je nechcené.“ Tamto je nechcené.

„Ale teraz – teraz mám voľbu. A moje voľby sa stanú ľahšími a ľahšími a ľahšími, ako budem voliť viac uspokojivého a viac uspokojivého viac uspokojivého viac uspokojivého.

A tá vec, ktorá je na tom nádherná, a ktorú nie ste pripravení prijímať, – a takmer nikto by nebol za takých podmienok, – príde čas vo vašom živote, kedy tamto budete vnímať uspokojivejšie, pretože budete vedieť, že TOTO vzišlo z tamtoho – a TOTO je tak FANTASTICKÉ!

(potlesk)

TOTO vzišlo z tamtoho – a toto je tak FANTASTICKÉ.. Tak veľa z toho, kým som, bolo vyprodukované týmto – a TOTO je tak úžasné.

Ale nesnažte sa vracať späť k špecifikám toho a prelepiť kontrolku prázdneho paliva nálepkou šťastnej tváre (smiech), lebo ak vám došlo palivo, tak vám došlo palivo – a to je v poriadku. To je v poriadku. A neskôr môžete ísť naplniť vašu nádrž.

Áno. Pomohlo? Dostali sme sa do toho pre vás naozaj?

Hosť: Áno. Ďakujem vám.

(potlesk)

Abrahám: Naozaj dobré… Naozaj dobré.

(potlesk)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Tajomstvo pre pasívny príjem bez akcie

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.