01-10-20-abraham-hicks

Hosť: Moja otázka je, – tej mojej súladnej časti, – pravdepodobne jednoducho blokujem, – to je mojou otázkou, – ako si blokujem tie odpovede..

Abrahám: Nuž blokovanie, – toto, – už sme mali túto konverzáciu, počuli ste ju?

Hosť: Áno.

(smiech)

Abrahám: Pretože vy, – je to ako nastavovanie vášho rádio-signálu na stanicu, ktorú nechcete počuť a tvrdiť, že si blokujete stanicu, ktorú chcete počuť.

Hosť: Hmm..

Abrahám: A my vravíme, – nuž, je vcelku zjavné, že si to blokujete neladením na frekvenciu, ktorú chcete počuť. Takže tá otázka je: „Dobre, tak ako sa naladiť na tú frekvenciu?“ A tou odpoveďou naozaj je, – buďte všeobecní..

Poďme teda, – demonštrujme to spolu. Takže, čo je to? Akú odpoveď hľadáte? – ktorú vnímate ako blokovanú…

Hosť: OK,.. pracujem s energiou a energiu, ktorú špecificky rada používam je nazvaná Reiki. Ale teraz, keď to robím už tak dlho, sú tam tí všetci ostatní, ktorí vravia, – „Nuž, toto je táto energia a tamto je tamtá energia a toto je toto..“ – a ja v tomto bode cítim, že je to všetko to isté – jedna. Správne? – Nie je tam špecifické „ja robím Reiki“, „ja robím..“ čokoľvek, – tento druh..

– Myslím tým, že keď s niekým pracujem energeticky, je to jednoducho Zdroj, správne?

Abrahám: – Je to Zdroj a je to, – keď s niekým pracujete, oni už zhromažďujú tú energiu…

Hosť: Jasné.

Abrahám: A tak, niekedy, ak je to vnímané, že tá energia je (za)blokovaná, – tak to iba znamená, že prichádza k vám, lebo niečo nie je v poriadku – a oni chcú váš vplyv, aby to nastavil do viac umožňujúceho stavu. Takže..

Ale keď poviete blokovanie, – čo špecificky tým myslíte?

Hosť: Myslím, že dôveru, že verím mojej vlastnej odpovedi, že verím, že keď som otvorená kanálu – akémukoľvek typu energetickej práce, – že už verím, že v tom nie je vôbec žiaden rozdiel. Že verím..

Abrahám: Nezáleží na tom, ako to nazývate – vidíte?

Hosť: Áno.

Abrahám: A keď rozprávame o umožňovaní.. – takže povedzme, že.. povedzme, že ako to často robíte, že ste meditovali a pretože už ste nejaký čas pracovali s touto energiou, že viete, ako ju vnímať, že môžete cítiť, keď prúdi, môžete cítiť, keď plynie k vám a cez vás – a môžete cítiť, že ktokoľvek, s kým pracujete jej umožňuje prúdiť ďalej. Inými slovami, máte s tým dosť skúsenosti, že vnútorne fyzicky viete vnímať ten pocit prúdiacej energie, že?

Hosť: Áno.

Abrahám: – Takže, – viete to, že?

Hosť: Áno.

Abrahám: Takže ak je to vnímané, ako keby to neprúdilo, -z akéhokoľvek dôvodu, – tak radšej ako skočiť k záveru, že niečo je zle, – jednoducho si len pripomeňte, že to je to, o čom je celý tento proces, – je to o umožnení plynutia tej energie. A snaženie, – snaženie sa prinútiť tú energiu, aby prúdila, je kontraproduktívne voči umožneniu, aby energia prúdila.

Abrahám: Takže keď pracujete s inou osobou, v tomto procese je zapojené viac ako vy.

Hosť: Správne.

Abrahám: Vy môžete.., – nemôžete umožňovať za niekoho iného. Môžete len umožniť tej energii prúdiť – a potom, – vo vašom vedomí toho, – tým možno môžete ovplyvniť ich, aby tomu umožnili plynúť.

Ale, čo je zaujímavé, je to, že ak to spochybňujete, – tak teraz neumožňujete.

Tak, – a tak.. – a v tej chvíli to môžete cítiť – a tak – potom teda sa jednoducho snažíte silnejšie (tvrdšie). – To je to, kde sme si vás doberali ohľadne toho, čo ste začala tvrdiť: „Teda ja som pracovník s energiou a moja energia je tento odlišný názov energie“ – a máte pravdu, – nezáleží na tom, ako to nazývate, pretože Zdroj nedoručuje energiu v kategóriách.

(smiech)

Hosť: Jasné. Presne. – Hoci v odlišných frekvenciách, nie?

Abrahám: Nuž, – ale tá frekvencia, – tá frekvencia je o odpore, alebo jeho neprítomnosti. Inými slovami, čím vyššia je tá frekvencia, tým menej odporu. Čím nižšia frekvencia, – tým viac odporu.

A tak, Zdroj je vždy vo veľmi vysokej frekvencii – a keď sa do nej vy napojíte, prijímate ju vo vašej schopnosti prijímať ju – ako vidíte.

Ale vy v tom nie ste ten jediný účastník, takže vaša najväčšia práca, keď ste v interakcii s niekým iným, – na prvom mieste v tom všetkom, – máte pravdu v niečom skutočne dôležitom: nemôžete byť v stave pochybovania o sebe a byť zároveň akýmkoľvek prínosom pre kohokoľvek iného.

Hosť: Správne.

Abrahám: Jednoducho nemôžete.

Hosť: Jasné.

Abrahám: Takže, máte byť naladená – a teda, – ak by sme mi boli vami, – predtým, ako by sme začali nejaký proces s kýmkoľvek, – pripomenuli by sme si sami pre seba všetky tie krásne časy, v ktorých sme si boli istí, že energia prúdi.

A ak nie ste v dobrom stave, nesnažte sa nútiť ju plynúť. Inými slovami, toto nie je niečo ako vysokoškolský diplom, ktorý keď raz už dostanete, tak je naveky váš – buď to v tomto momente je, alebo nie je, ako vidíte.

Teda prvá vec, ktorej by sme si boli vedomí, je, – ako sa cítime. – A čím lepšie sa cítite, tým väčšiu hodnotu máte pre niekoho iného.

Ale potom tá ďalšia vec je, – kde sú oni. – Nuž často nie sú v tom dobrom mieste, pretože sa vysporadúvajú s nejakou výzvou, s ktorou chcú, aby ste im vy pomohli. Takže vašou mágiou pre nich, – a samozrejme to nie je mágia, – je nezameriavať sa, – nenechať ich pomôcť vám, aby ste boli zameraná na to, kde oni sú, pretože ak vás oni môžu presvedčiť o tom, kde oni sú, – tak teraz týmto skalili vašu schopnosť pomôcť im.

Čiže čím menej viete o tom, kde sú, tým viac môžete veriť v plynúcu energiu a tým lepšie je to pre nich a pre vás, ako vidíte.

Hosť: Mhm..

Abrahám: Takže ne- .. – povedzme, že teraz ste vyladená vo svojom umožňovaní prúdenia energie, a necítite to tak, ako by ste to chceli cítiť. – Nuž jednoducho sa zastavte a uvoľnite sa, relaxujte.. – nezastavujte to, čo robíte, ale zamerajte sa na chvíľu. A relaxujte a uznajte, že je v tom zahrnuté viac, ako len vy. A že vašou úlohou tu, je jemne ovplyvniť ich umožňovanie.

– Lebo u pracovníkov s energiami tu existuje tendencia, – a toto je dôvod, prečo sa vyhovárajú, či hádajú o to, ako to volať.. Takmer všetci veria, že vhupnú do zdroja energie a vyžarujú ju, či premietajú, – či ju uplatňujú, – a že je to ako požiarna hadica s dostatočným tlakom, ktorým môžu odfúknuť ten odpor. (smiech)

Hosť: Pravda.

Abrahám: A týmto spôsobom to nefunguje, – pretože čím viac sa snažíte a usilujete, tým viac sa to zväzuje. – A teda to naozaj v skutočnosti je o jemnom a miernom umožňovaní.

– Čiže vašimi slovami sú veci ako, – všeobecné slová, – všeobecné slová. Čím všeobecnejšia ste v slovách, ktoré vyjadrujete, tým všeobecnejšia ste. Čiže chcete hovoriť veci ako:

„Energia je ozaj pekná vec, pretože ona vie, čo robiť. A ja nemám absolútne poznanie ohľadom toho, čo sa deje s touto energiou. Jednoducho ju iba cítim. A viem, že my to nemusíme zistiť, pretože ona má tú inteligenciu. A že mojou prácou je iba umožniť jej prúdiť. A ja som istým druhom otvoreného vortexu, ktorý ľahko prúdi. Som niekto, kto jednoducho robí energiu ľuďom o trochu viac prístupnou.“

Hosť: Mhmm..

Abrahám: – „Ale nie je mojou prácou, – nejdem ju „sácať“ do vás. – Len ju vám ponúkam, aby ste ju mohli jemne prijímať. A niekedy ju prijímate ľahko – a niekedy nie tak ľahko. Ale to všetko je OK, lebo je to vždy lepšie. Vždy to pomáha. Vždy to pomáha. Bez ohľadu na čokoľvek.“

Hosť: A toto je istý druh miesta, – kde cítim, že to, čo robím je toto, – istým spôsobom môj problém.. – Je to to, že necítim, ako by som ja.. – cítim, že ľudia, ktorí vidia, – oni sú ako: „Ó, vidím že toto sa deje a tamto sa deje“ .. – a všetko toto.. – dúfam, – že ja sa istým spôsobom cítim ako by som sa len otvárala – a že čokoľvek sa deje, sa deje..

Abrahám: Nuž tu je tá vec..

Hosť: Nemám vždy videnie toho, či ..

Abrahám: V tomto je táto vec: Už istú chvíľu vravievame, – už dosť dlho, – že ten najväčší prínos – výhoda, ktorú niekto iný môže ponúknuť niekomu s odporom, je niečo, čo je veľmi jemné a všeobecné. Pretože ak sa vy pozeráte špecificky na špecifické veci, ktoré fungujú zle (sú v neporiadku, „pokazené“) a vyžarujete špecifickú energiu na tieto špecifické veci, ktoré sú pokazené, – ten faktor presvedčenia či viery v osobe robí ten rozdiel.

Inými slovami, ak oni veria, že vy máte tú moc zamerať sa a liečiť ich špecificky, potom – čím špecifickejší ste, potom – potom tým viac by oni mohli prijímať tú pohodu a zdravie, na ktoré sa zameriavate. Ale, – ale ak tam oni nie sú, potom – čím špecifickejšie sa zameriavate, tým rezistentnejší sa ohľadom toho stávajú. A to je dôvod, prečo hovoríme: ten všeobecný prístup je často tým najlepším prístupom.

Hosť: To, – je to istým spôsobom to, ako Esther channeluje Abraháma, – takže ona je schopná dostať toto – myslím.. ( – aké je to slovo, na ktoré sa snažím myslieť), – ale povedať, čo si oni myslia – ona získava ten pocit a je schopná interpretovať ho..

Abrahám: – Ale vidíte, – tu je tá vec –

Hosť: – A to je to, čo by som rada, – ale nemám tam tú interpretáciu..

Abrahám: – Ale – ale nespochybňujte samú seba, pretože to sa deje s Esther na podvedomej úrovni. Ona nesleduje slová, ako sa zbierajú – a nehovorí ich potom, ako sa objavujú, – ona dostáva blok myšlienok, ktoré sú na podvedomej úrovni a na podvedomej úrovni nachádza ten slovný ekvivalent. Takže – tá istá vec sa deje vám.. –

Hosť: To je to, čo som videla, – dostávam to..

Abrahám: – Dostávate blok, ktorý prekladáte skrz energiu, ktorú nachádzate. – To je to, prečo táto otázka tak presne nasleduje tú predošlú otázku, – pretože na špecifikách toho nezáleží.

Hosť: Správne.

Abrahám: Na špecifikách toho nezáleží. Tento Zdroj Energie – Zdroj Energie je touto vševediacou, všemocnou Energiou Blahobytia a pohody (zdravia), do ktorej sa napojíte na akejkoľvek úrovni pripravenosti a umožňovania, ktorej ste schopná.

– A nespytujte – nespochybňujte následne samú seba –

Hosť: – To je to –

Abrahám: Nesnažte sa – nesnažte sa tlmočiť to do niečoho presnejšieho, ako je to vhodné a cenné.. – dostávate to, čo hovoríme?

Hosť: M-hm.. (súhlasne)

Abrahám: Inými slovami, ak Zdroj – ak by to bolo pre vás hodnotou – úplne presne niečo vidieť a úplne presne za tým ísť – tak by ste tak urobila. Ale, pretože to má menšiu hodnotu, – väčšou hodnotou pre vás je poznať pohodu, – a vidíte – tu je ten najlepší spôsob, ako sa na toto pozerať:

Každá jedna osoba, ktorá chce vyrovnanie – harmonizáciu energie, – či už kvôli tomu, že ich fyzický aparát nie je v poriadku, alebo sú „v neporiadku“ emocionálne, alebo – alebo už z akéhokoľvek dôvodu po tom volajú.. – Každý jeden z nich zažíval kontrast a identifikoval, čo nie je chcené – a dal do vortexu to, čo je chcené.

A pretože – kvôli tomu, že mali tento preosievací proces, majú obrovský vortex, ktorý je k nim zvolávaný po celý čas. Čiže je v tom Zdroj.

Hosť: M-hmm..

Abrahám: Zdroj vedie túto záležitosť. Nuž a teda ak Zdroj nemôže odstaviť ich prúd odporu, prečo myslíte, že vy by ste mali?

Hosť: Jasné. Už to vidím..

(smiech)

Čiže čím ste pre nich vy? – Je to niekto, kto je zjavný – hmotný, – viditeľný, počuteľný, ochutnateľný, dotknuteľný, ovoniateľný.. – Tu ste vy ako niekto – práve tam, – živý, – kto je v súlade so Zdrojom. Kto ponúka túto jemnú, – všeobecnú, – energiu pohody a zdravia, ktorá nevyzýva (do boja) špecifiká, z ktorých sú oni všetci len popletení a zablokovaní.

Hosť:  OK.

Abrahám: Vidíte, k čomu sa dostávame?

Hosť: – Toto mi obrovsky pomáha, – áno..

Abrahám: – Takže jednoducho len BUĎTE týmto a používajte slová, – ak ich tak cítite, – ak.. – tak ako sa vám zjavujú, ale najmä vedzte, že toto je to najlepšie, čo ktokoľvek môže urobiť pre kohokoľvek… Toto je to najlepšie, čo ktokoľvek pre kohokoľvek môže urobiť…

Ak vy veríte v niečiu pohodu a zdravie, – ste pre nich OBROVSKÝM prínosom. A ak nie, .. – DRŽTE – SA – OD NICH – PREČ! (smiech)

Hosť: (smiech) – Áno… Áno…

Publikum: (potlesk)

Hosť: … Táto otázka je niečo, na čo som bola vždy zvedavá: Keď hovoríte o tom, že pôjdeme .. a že ak prejdeme prechodom (na druhú stranu), tak ideme do blaženosti. – A potom sa staneme Zdrojom. – Takže – je Zdroj niečo ako oceán?.. – je to, ako keď idete – a chcete sa rozprávať s niekým,…

Abrahám: Nie! (dôrazne)

Hosť: .. kto už prešiel –

Abrahám: Nie!

Hosť: .. je to, ako..

Abrahám: Nie!

Hosť: ..načerpať z toho? –

Abrahám: NIE!!! (ešte dôraznejšie 😊)

Publikum: (smiech)

Hosť: OK, tak dobre.

Publikum: (smiech)

Hosť: – Je to len –

Abrahám: Nie!!

Hosť: (smiech)

Publikum: (smiech/potlesk)

Hosť: OK! (smiech)

Abrahám: Zdroj je zameraný – sústredený vo vás, keď ste šťastní!

Hosť: OK.

Abrahám: Zdroj nie je – nejaká „hmlovinová šľahačka“  / (mračno peny) – (výsmešne, ironicky)

Publikum: (smiech)

Hosť: – Nie, nie takto -..

Abrahám: .. – iba tak čakajúce na to, aby sa udialo niečo nezaujímavé.. Zdroj, – VY ste tou prednou líniou Zdroja! .. – toto je niečo, čo tak veľmi chceme, aby ste počuli:

Vy – v svojom najlepšom – STE Zdroj…

(dlhé ticho)

Abrahám: Tak ťažké počuť to – ťažké počuť to..

Hosť: (plač z dojatia)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Odstraňovanie blokov ohľadne peňazí

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.