01-17-20-abraham-hicks-3

Hosť: Ďakujem vám. Veľmi sa mi páčilo to, čo ste povedali o obhajovaní vášho prípadu, – som teraz v spornej situácii a som po celý čas žiadaná obhajovať svoj prípad, žiadať o niečo. Ako zamerať moje sústredenie na moje inšpirované pocity, – keď som neustále žiadaná rozprávať ten príbeh, – stále dookola..?

Abrahám: To je tak dobrá otázka, pretože celá pointa toho, čo ste už od nás doteraz počuli, je, že chcete nájsť spôsob ako urobiť „to, čo je nechcené“ ohľadne toho, čo je manifestované, – menej aktívnym. A ak sa stále udržiavate v obzeraní sa späť na to, – jedna z vecí, ktorú ľuďom hovoríme v poslednom čase…, – ideme tu pripojiť vašu otázku – a potom ju plne zodpovieme.

Jedna z vecí, ktorú ľuďom hovorievame, je, že vaše Vnútorné Bytie sa neobzerá späť. Vaše Vnútorné bytie s vami nikdy nestojí vo vašom ospravedlňovaní toho, prečo stojíte tam, kde stojíte. Takže ak to robíte – v tom máte pravdu – všetko, čo robíte je, že udržiavate aktívnymi tie vibrácie, ktoré nevpustili dnu to, čo ste chceli vpustiť. A tak, – musíte nájsť nejaký spôsob, ako to nechať ísť/odísť.

A, – my vieme, – tak veľmi vás milujeme, – my vieme, ako veľmi vaša fyzikalita a vaša schopnosť pozorovať všetko ohľadne nej, – my chápeme, ako náročné je nerobiť to…

A my po vás ani nechceme, aby ste to nerobili, pretože tam v tom existuje tak mnoho toho, čo je lahodné a prínosné. Teda, to naozaj je o rozprávaní toho príbehu tak, ako ho chcete mať. – Budete musieť istým spôsobom oddeliť tú časť vašej reality – od zvyšku vašej reality, – a dať množstvo pozornosti vašej vibračnej realite a nie až tak mnoho pozornosti tomuto.

Už predtým ste nás počuli povedať – a to bola pre vás pravdepodobne veľmi významná pripomienka, ktorú by ste si mali zobrať, – že to, kde stojíte práve teraz v pojmoch toho, čo je manifestované, – nie je o tom, čo robíte práve teraz. – Je to o tom, čo ste ponúkali vibračne, – čo k tomuto viedlo.

A tak, – tie dobré správy sú, – že vypúšťate rakety, – všetky tie druhy rakiet túžby, – ale nie je tam žiadna rýchla cesta. – Inými slovami, – to, čo sa deje s väčšinou ľudí, ktorí sú tam, kde sú, kvôli všetkým tým akciám a myšlienkam a slovám, ktoré ponúkali automaticky, bez zámerného rozprávania toho príbehu, spôsobom ktorým by chceli, aby bol, a tak ďalej…

Keď už raz je niečo zmanifestované, tak vy už istým spôsobom ste tam, kde ste. – Jednoducho ste tam, kde ste. A čím menej „mlátenia“ ohľadne toho robíte, – a čím menej sa cítite ako obeť, – a čím menej sa cítite ohľadne toho zle…, – tým lepšie to je.

Pretože nikto vás nedrží v nejakých štandardoch toho, že by ste mali byť perfektní.. – Veď ako budete vedieť, čo chcete, – pokiaľ nebudete žiť trošku toho, čo nechcete?…

Teda,- chcete nám jednoducho – podať to, čo sa deje?

Hosť: – Je to rozvod. Už sa to tiahne roky. A som v bode, keď nepretržite rozprávam tento príbeh toho – že kto čo urobil, kto si čo zaslúži, ako by veci mali byť teraz.. jednoducho sa tu neustále omieľa ten starý príbeh…

Abrahám: Nuž, – veríte, že počas rokov, ktoré ste boli spolu – a špeciálne v poslednom čase, – že ste si dali do vortexu množstvo vecí?

Hosť: Áno.

Abrahám: A veríte, že vaše Vnútorné Bytie vie, že sú všetky tam?

Hosť: Áno.

Abrahám: A veríte, že ich dostanete – skrz čokoľvek príde – cez rozvod? – Je toto to jediné miesto, -odkiaľ kedy vaše zdroje môžu prísť späť?

Hosť: Samozrejme že nie.

Abrahám: Nuž na tomto skutočne záleží, – pretože to, čo tak mnoho ľudí robí, je, že sa zameriavajú na túto vec, ktorá z nich vysáva život – a drží ich preč od akéhokoľvek stavu prijímania, ktorý by im mohol dať akékoľvek pozitívne impulzy, ktoré by ich viedli k tomu, čo skutočne chcú..

A tak – kvôli tomu, aby dostali tento malilinký kúsok, – zablokujú všetko z toho.

(potlesk)

– To je spôsob, akým by sme sa na to my pozerali. – Že: „Nebudem sa sústreďovať na tento maličký zlomok..  – a že to je len maličký zlomok! Je to nepatrný, maličký zlomok. – Vo vzťahu k VŠETKÉMU TOMU.“ – „Jednoducho to nebudem robiť!“

– „Počul si to, vieš o čom rozprávam, vieš čo chcem, vieš kde stojím,– ty vieš čo chcem, ty vieš čo chcem“…

– Pretože vaše Vnútorné Bytie a to, čo je vo vašom vortexe vám nedáva to, čo chcete, tým, že to vezmete od niekoho iného, kto by vám to mal dať!

– Tamto je tá vec, – tamto je ten nedostatok peňazí, – tamto je to obmedzené vedomie, – vedomie nedostatku, ktoré je tak brzdiace pre tak mnoho ľudí.. – Oni veria, že tam existuje ten konečný „koláč“ a že: „Ja chcem môj podiel z neho!“

A keď sa škriepite o tamten BEZCENNÝ MALÝ KOLÁČ… tak si blokujete svoju aleju (širokú ulicu) k celej tejto lavíne Blahobytia a pohody, ktorá k vám prichádza cez také množstvo iných ciest..

A keď toto viete a máte tento postoj a nechávate to ísť, – keď uvoľníte tento pocit závislosti, keď uvoľníte ten pocit „NESPRAVODLIVOSTI“, – keď nájdete tú slobodu autonómie a vlastnej hodnoty a tej lásky Zdroja a tej lásky vášho Vnútorného Bytia, – keď nájdete TOTO… – Potom aj s tých miest, ktoré vyzerali byť veľmi mizerné, pred ktorými ste sa chceli chrániť, – DOKONCA AJ TIE vám bez nejakého snaženia dávajú plody…

Vidíte, – to, čo tu zdôrazňujete – a mnoho ľudí tomu verí, – toto začína už deťmi, – tak často veríte, že vaša hodnota, vaše blaho, vaše dobro, – prichádza z tamtoho zdroja. – Možno je to mamka a ocko, možno je to partner, možno je to zamestnávateľ.. – „moje blaho prichádza odtiaľ“. – A keďže moje blaho prichádza odtiaľ, – potom moja viera v to je dôležitá, pretože nechávam k sebe prísť jedine to, čo je mojou vierou v tamto.

A to vás vždy sklame, – pretože toto nikdy neboli tie aleje, ktorými všetko vaše blaho prichádzalo…

Nejako nás sledujete v tom, čo vám hovoríme?

Hosť: Ó áno.

Abrahám: A tak, – ak nepotrebujete, aby to prišlo z TAMTOHO, – keď prijmete, že to prichádza z tak mnohých miest, – potom sa TAMTO stáva bezvýznamným voči tomu CELKU, – voči tomu všetkému. – Je to len časť toho celého. – To z toho sníme ten tlak.

– Vidíte, čo k vám dostávame?

Hosť: Áno.

Abrahám: Ak veríte, že vaše blaho prichádza skrz toto neochotné miesto, tak máte všetko zviazané. Ale to nie je kvôli tomu, o čom si myslíte, že je ohľadne toho pravdou, – to neznamená, že budete mať zlý výstup, – to tým nemyslíme.. Ale to zabraňuje všetkým ďalším zdrojom, od toho, aby prišli do vašich skúseností.. – Je to ako: Vy ste požiadali, bolo to dané, no potom nastavíte štít, – čiže jednoducho nenecháte žiaden z dobrých nápadov prúdiť.

Nuž teda to, čo sa deje, ak veríte že tamto je tá aleja, skrz ktorú vaše dobro príde, – učíte sa, – vy všetci ste to tak v istom rozsahu robili, – obhajujete skutočne biedny (núdzny) prípad. Lebo veríte, že ak by si oni nemysleli, že to nepotrebujete, – tak by vám to nedali.

Čiže: „Potrebujem to. Naozaj to potrebujem. Potrebujem to.“ (nepríjemne, s tlakom) A ak si vyviniete tento postoj potreby (núdznosti/biedy).. – dokonca aj keď by ste mohli apelovať na tú dobroprajnosť, či na lásku rodiča – a oni by sa mohli vzdať tých prostriedkov, pretože – úprimne, – sú už unavení z toho návalu, ktorý na nich hádžete.. (smiech)

.. – je to tak málo, v porovnaní.. – pretože v tom čase, keď vy obhajujete ten prípad núdze, – blokujete všetky tie prostriedky, ktoré sú vo vašom vortexe, ktoré by k vám prúdili, ak by ste boli v TOMTO stave prijímania – oproti tomuto stavu prijímania.

Takže tento stav prijímania vraví:

„Óh, v obehu je iba toľko peňazí a JA SI ICH ZASLÚŽIM, lebo som urobila toto a urobila som toto a urobila som toto a urobila som toto – a ty si nebol ku mne dobrý v tomto a nebol si ku mne dobrý v tomto a rozchádzame sa kvôli tomu – a toto je zle a toto je zle a toto je zle a toto je zle a toto je zle a toto je zle a toto je zle a toto je nesprávne a tamto bolo nesprávne a tamto bolo zlé!“

„A kvôli tomuto všetkému, čo je nesprávne a zlé, – JA SI ZASLÚŽIM, ABY KU MNE PRIŠLO DOBRÉ!“

– A vesmír vraví: „Zaslúžiš si, aby k tebe prišlo dobré. Áno, zaslúžiš. Zaslúžiš si dobro k tebe prichádzajúce. – Ale odtiaľto sa tam nemôžeš dostať. Tento stav prijímania ti neprinesie zisk. – Tento stav prijímania ti dal, čo máš.. – ale existuje tam toho oveľa oveľa viac!“

– Čiže je to ako povedať: „Nevadí.. Len si robím srandu…“ (smiech) – Len si robím srandu… To bolo nedorozumenie.. – Ja som si myslela, že to prichádzalo stamodtiaľ, ale teraz vidím, že to prichádza odtiaľto, – a uvedomujem si, čo všetko je tam.. A, – OK.. – Jednoducho to iba nechám ísť…“

Hosť: – Teda čo je vhodné povedať môjmu právnikovi? (smiech) Čokoľvek? – Jednoducho som s tým OK.. ?

Abrahám: Tu je, čo by sme my povedali.. Ak by sme my boli vami, povedali by sme:

„Toto bol dlhý proces a ja verím, že vy viete, čo robíte.. – a tento výstup z tohto bude prevažne o vašej interpretácii toho všetkého, čo sme vám povedali. A teda, ja jednoducho len poodstúpim, veriac, že to máte zvládnuté vo svojej interpretácii toho, čo som vám povedala. – Ja to všetko len nechám jednoducho zapadnúť na svoje miesto…“

Publikum: (výskot, potlesk)…

Hosť: OK..

Abrahám: A medzitým, – idem do kasína na oblohe..

Publikum:  (silnejší výskot, nadšenie)

Abrahám: – Toto mu nehovorte!

Publikum: (potlesk)

Abrahám: Toto je naozaj dobrý čas na občerstvenie.

Publikum: (výskot, potlesk)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Nebuďte na seba zlí

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.