01-24-20-abraham-hicks

Abrahám: … – A teda, keď rozprávame o vortexe, to čo skutočne chceme, – aby každý našiel spôsob k zakúšaniu toho, je: Váš vortex, bez ohľadu na to, kým ste, – v tom či onom čase, – vás vezme dovnútra každý jeden deň.

Hosť: M-hmm..

Abrahám: Niečo sa udeje, čím vstúpite do súladu s tým, kým Ste, – môže to byť vták, ktorého vidíte, -môže to byť kúsok oblohy, ktorý vidíte, – môže to byť závan vône, ktorý vami prešiel, – môže to byť kúsok piesne, ktorú počujete, – môže to byť..

– Jerry rozpráva o skoršom období v jeho životnej skúsenosti, keď bol v takom stave depresie – nebol schopný vyhrabať sa z neho, – a čím tvrdšie sa snažil, tým horším sa to stalo, – čím viac na seba dorážal, kvôli tomu, že bol depresívny, tým depresívnejšie sa cítil.

A potom, jedného dňa, len tak nasledoval impulz – ísť dole a sedieť na skalách a pozerať na jazero. Chvíľu sa viezol, posadil sa tam.. – a prišla nejaká rodina. – Nevnímali ho, – neboli by chceli vnímať ho, lebo sa istým spôsobom utajoval (smiech)..

– a oni teda jednoducho pokračovali vo svojom šťastnom dni.. – boli jeden na druhého milí, boli k sebe navzájom zdvorilí a dobroprajní, boli nadšení tým dňom,.. – rozložili svoj piknik, nastúpili do svojej loďky – jednoducho vyšperkovávali tých šťastných – naladených, nastavených a zapojených ľudí – ktorými boli.. – a keď Jerry len tak sedel a pozoroval ich, jeho depresia sa z neho zdvihla.

– Pretože prestal čeliť tej záležitosti, prestal bojovať v tej nespravodlivosti, prestal.. – prestal prechádzať svojím zoznamom „pre a proti“ a „správneho a nesprávneho“.. – inými slovami, jednoducho to na chvíľu len tak nechal ísť – a ako korok, ktorý vypláva späť na povrch – vrátil sa späť do svojho súladu.

Nuž teda to, čo my skutočne odporúčame, – vo vzťahu k veciam, ktoré sú „TAK VEĽKÉ“ a „TAK HLBOKÉ“ a „TAK PREVLÁDAJÚCE“ a „TAK DÔLEŽITÉ“.. :

Musíte zložiť všetky tie veľké zbrane, musíte zložiť všetky „stopky“, ktoré to blokujú, – čo znamená, že – musíte byť vo vortexe ešte predtým, ako o tom vôbec zauvažujete. Musíte byť zladení s tým, kým Ste, ešte predtým, ako to vôbec budete mať v úmysle.

A keď STE TAM, – tak vidíte svet očami Zdroja. A keď vidíte svet očami Zdroja,…

– Keď sa dieťa učí chodiť – a vkráča do vašej izby , – a nie je v tom veľmi dobré a padá.. – nepoviete: „Vstávaj, ty malý hlupák!!!“ (smiech) – Vy.. (smiech)

– Vy viete, že toto dieťa nájde svoju rovnováhu – a dávate mu iba povzbudzujúce slová…

A napriek tomu, ak je niekto mimo vortexu a necíti sa dobre a správa sa zle a zaobchádza zle s ľuďmi.. – je tam tá tendencia povedať: „Potrebuješ byť vyčlenený z našej spoločnosti! A my ťa potrebujeme trestaním donútiť k poslušnosti a potrebujeme ťa dovzdelať k lepšiemu spôsobu života..

– A nič z toho nefunguje, pretože vy JEDNODUCHO NEMÔŽETE motivovať z mimo vortexu! Môžete len inšpirovať z vnútra vortexu.

Hosť: Ako môžete, Abrahám, byť vo vortexe a oceniť – tú bolesť, ..

Abrahám: – to nemôžete –

Hosť: – či diskomfort smrti, ..

Abrahám: – nedá sa to –

Hosť: – a tiež…

Abrahám: – To nemôžete – nemôžete oceniť bolesť.

Hosť: – OK…

Abrahám:  Bolesť a radosť sú veľmi odlišné frekvencie..

Hosť: Ale nie je to.. obchádzanie?

Abrahám: Je to obchádzanie!

Hosť: – Sústrediť sa na toho vtáka, či mačku, bez … uznania toho, čo..

Abrahám: Ale to, čo sa deje, – tu je to, čo sa deje:

Keď vezmete ten predmet, ktorý vás najviac rozrušuje, preč z rovnice, – len na moment, – tak, že poviete: „Nemôžem s tým nijak nič urobiť, – nemôžem zmeniť všetkých týchto ľudí, nemôžem to napraviť.. – ja, nemôžem to napraviť, hoci chcem, – každopádne to v tejto horúcej chvíli to nemôžem nijak urobiť…

„To, čo skutočne chcem, je súlad, čo skutočne chcem pre nich, je súlad.. – Ale to, čo ja teraz naozaj chcem, je môj vlastný súlad…“ – Čiže vy sa istým spôsobom iba snažíte „vrozprávať“ do tohto všeobecného miesta. Ale potom, ak budete meditovať a utíšite svoju myseľ, keď zastavíte myslenie – tak zastavíte myšlienky odporu, – keď zastavíte odporujúce myšlienky, vaša vibrácia stúpa..

Hosť: – Áno..

Abrahám: – Keď vaša vibrácia stúpa – vrátite sa do toho predmetu v tejto odlišnej perspektíve, ako vidíte..

Čiže to, čo sa deje, je – ako trošku za troškou umožňujete tomu vortexu trénovať vás do tejto vyššej frekvencie.. – začnú sa priamo z toho diať dve veci:

Tá prvá vec, ktorá sa udeje, je – má k vám prístup menej z tých ľudí, ktorí sa takto správali, – pretože to nie je také aktívne vo vašej vibrácii..

Hosť: Hmmm – Áno!

Abrahám: A teraz, – niekto by mohol povedať: ale nie je to strkanie vašej hlavy do piesku? – Nie je to iba tak, že si len sami pre seba „vytesávate“ tento pekný malý svet, a nechávate tam všetkých tých ostatných, aby sa s tým vyrovnali a pokonali, – nech to už je čokoľvek, s čím sa vyrovnávajú?

A my vravíme: – Mohlo by to byť tak, no tá alternatíva k tomu aj tak vôbec nefunguje.

Hosť: (smiech)

Abrahám: – Inými slovami, – nemôžete (smiech) – nemôžete sa stať dostatočne chorými na to, aby ste tým dostali chorú osobu k zdraviu, nemôžete sa stať dostatočne chudobnými, aby ste tým pomohli chudobným ľuďom stať sa prosperujúcimi (smiech) – nemôžete sa stať dostatočne podlými, aby ste pomohli podlým ľuďom stať sa milými! (smiech) – Ako vidíte.. (potlesk)

– Vy jednoducho – nemôžete pociťovať bolesť z ich súženia – a byť – tak ako bol Ježiš – vo vibračnom súlade s ich blahom. – To jednoducho nemôžete urobiť. – Nemôžete urobiť tieto vibračné posuny/skoky, – ako vidíte.

Hosť: – Áno.

Abrahám: Čiže, – je pre vás primerané cítiť to žihadlo nespravodlivosti? – Samozrejme, že je to primerané a vhodné, – to je tá časť preosievania skrz kontrastom.. – Nemohli by ste zrodiť svetlejší – lepší svet, ak by ste nevideli niečo z tohto, čo nie je dobré..

Hosť: Hmm, OK..

Abrahám: Nemohli by ste žiadať s takou jasnosťou, s akou to robíte.

No existujú milióny ľudí, – existujú miliardy ľudí, – ktorí preosievajú kontrastom, ktorí žiadajú, – ktorí dávajú tie rakety (túžby) do svojich vortexov, – a Zdroj odpovedá, – ktorí však sami seba pripravujú o samotné tie odpovede, ktoré hľadajú, – pretože sú tak veľmi zameraní na ten problém, – ako vidíte.

Hosť: M-hm.

(potlesk)

Abrahám: A tak, – kúsok po kúsku prichádzate do súladu, – kúsok po kúsku umožňujete tomu vortexu trénovať vás, až pokiaľ – až kým cítiť sa dobre pre seba vnímate ako prirodzené.. A potom, – ako sme začali hovoriť – sa udejú dve veci: – vidíte menej z toho, – a keď už to vidíte, tak ste vibračne pripravení. – Keď to už vidíte, – tak vidíte svet očami Zdroja.

Neberiete si to osobne, keď je niekto – hlúpy. (smiech) Neberiete si to osobne, keď sa niekto správa zle. Neberiete si to osobne, pretože viete, že je to vibračná záležitosť, nad ktorou oni ešte nemajú kontrolu.

Hosť: – M-hm.

Abrahám: Všetci chcú cítiť lásku – prisaháme vám – všetci sa chcú cítiť dobre. – Oni len nevedia, ako to urobiť. – A tak – to jednoducho len potrebuje viacerých, ktorí to robia. – Ktorí to robia bezpodmienečne.

Bezpodmienečná láska vraví: Som v súlade s tým, kým som, – bez ohľadu na tú situáciu. Ale to si žiada od mnohých z vás – pozerať sa na niečo, čo – čo myká vašimi reťazami a tlčie na vaše zvony – veľmi negatívnym spôsobom, – žiada od vás jednoducho len nastaviť druhé líce – a – a – a byť v jednote s tým. – To nie je to, o čom je to celé.

– Je to o tom, že si to dovolíte vidieť, dovolíte si to cítiť, dovolíte tomu, čo naozaj chcete, – aby sa vo vás zrodilo a potom sa naladíte do toho, kým SKUTOČNE STE, – do toho, čo SKUTOČNE CHCETE.. – a kúsok po kúsku, – svet sa stáva miestom, ktoré sa páči samo sebe viac.

– Ale, – chceme povedať toto, – spôsobom, ktorým to budete môcť od nás naozaj cítiť. – A bude to pociťované dosť „mimo“ – tými, ktorí tak veľmi chcú slúžiť svetu – až tak, že chcete ísť tam vonku a cítiť ich bolesť – a objať ich svojimi rukami – a priniesť ich so sebou domov…

– Len vám chceme pripomenúť: Zdroj Energie – ten, ktorého človek nazýva Bohom, – stojí vo vortexe a víta ich v ňom. – A dokonca ani Boh neopúšťa vortex

(výskot, potlesk)

– Pretože ak by sa toto dialo, nemohli by ste pociťovať odpojenie.

Inými slovami, Esther povie, – vcelku pravidelne – „Abrahám, vyjdi s vortexu so mnou, teraz!“ (smiech) „Pretože nemám rada to oddelenie. – A nemôžem sa dostať dovnútra! Takže vy musíte vyjsť von!“ – A zisťuje, že my nikdy neprichádzame.

Publikum: (údiv)

Abrahám: My vôbec nikdy – nikdy – nikdy neprichádzame. – Toto je spôsob, akým to celé funguje.

Inými slovami, Zdroj Energie vždy udržiava tú najvyššiu vibráciu a tú najväčšiu lásku, ktorá bola.. – vytvorená. A vy – nemáte žiadnu inú možnosť, ako sa zladiť s týmto, ako vidíte…

Takže, ak na to pozeráte týmto spôsobom, keď zisťujete, že existuje množstvo ľudí, ktorí sa chcú cítiť lepšie, ako sa cítia – a – a – takže vo svojom postoji, že im chcete pomôcť, vystúpite z vortexu, – do svojho uvedomenia toho, čo ich znepokojuje, – do tejto frekvencie, kde už viac nemáte napojenie na zdroje vášho Zdroja.. –

Hosť: Áno..

Abrahám: – a teraz, to je dôvod, prečo voči nim skutočne cítite tú zúrivosť a hnev, – je to kvôli tomu, pretože – je to ako, – či už je to niekto, koho milujete, kto s niečím zápasí, alebo niekto, koho nemáte vôbec radi, kto s niečím zápasí.. – ako ich pozorujete v ich zápasoch – cítite – negatívnu emóciu. – Pretože vy nemôžete ostať v súlade s tým, kým ste, keď pozorujete ich zápas.

– A potom, – váš postoj zvyčajne je: „Potrebujem to, aby si si ty vyčistil svoje konanie, lebo ja sa chcem cítiť dobre, – a keď sa pozerám na teba, tak sa necítim dobre“ (smiech) – „Takže ty potrebuješ robiť toto a toto a toto a toto a toto..“ (smiech) – „Pretože ja tu potrebujem manifestáciu..“ (smiech)

„Lebo ja nemám tú schopnosť ostať v súlade s mojím Zdrojom Energie. – Ja som iba pozorovateľ, – a to, čo pozorujem, nie je dobré. – Takže ty s tým niečo máš urobiť!“ .. – čo vašu silu vezme úplne preč..

Hosť: Pravda.

Abrahám: – úplne vás to zneschopní – zbaví sily, – vidíte?

To je to, čím je bezpodmienečná láska: „Ja mám tú schopnosť vyladiť sa do vibračného súladu so všetkým, čím Som.“

Publikum: (súhlas)

Abrahám: – „Ja mám tú schopnosť milovať ťa – ja mám tú schopnosť vidieť ťa v tvojom úspechu, – dokonca aj keď demonštruješ jeho nedostatok.“

Hosť: Áno!

Abrahám: „Ja mám tú schopnosť vidieť ťa zdravého, dokonca aj keď si momentálne chorý.“

Hosť: M-hm..

Abrahám: „Ja mám tú schopnosť.. – pretože som praktizoval, keď si spal.“

Publikum: (smiech)

Abrahám:  – „Praktizoval som, keď si nebol nablízku. Praktizoval som, keď to bolo ľahké. Praktizoval som, keď som bol vo svojom domčeku na strome. Praktizoval som, keď som sledoval západ slnka. Praktizoval som počas svojej meditácie. Praktizoval som počas nádhernej hudby. Praktizoval som..“

Hosť: – Áno..

Abrahám: – „Praktizoval som svoj súlad so Zdrojom.“

Hosť: Áno.

Abrahám:  „A teraz môžem bezpodmienečne ponúkať túto lásku – Zdroja.“

Hosť: – Mám to.

Publikum: (potlesk, výskot)

Hosť: Ďakujem vám.

Publikum: (potlesk, výskot)

Hosť: Áno.. – áno..

Publikum: (potlesk, výskot)

Hosť: – Áno, tak je to..

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Spracovanie traumy z minulosti

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.