02-05-20-abraham-hicks

Abrahám: – Pretože niekto, kto dôveruje, necháva veci, aby sa udiali.

A je tam taká nepatrná, – použila ste toto slovo, a to je v poriadku, – existuje tam len nepatrná hrana v rozdieloch tohto, – pretože keď chcete veci – a keď sa idete usilovne „nasadiť“, – my vás sledujeme, ako sa prerezávate skrz tieto procesy, – jednoducho to hltáte.. – idete sa – idete sa naladiť tak rýchlo, ako len môžete.. – ale v tomto je niečo kontraproduktívne –

Hosť: M-hm (súhlasne)

Abrahám: – a to, čo to je, – a s čím prišla vaša nádherná otázka ku koncu vašich komentárov – teda, že chcete pochopiť to, ako dôverovať. A toto je cesta, ktorou by sme sa ohľadne toho uberali:

– Vnímajte rozdiel.. medzi niekým, kto je.. – toto nie je pre vás, – je to iba príklad pre vás:

Hosť: Áno..

Abrahám: – medzi niekým.. – kto hľadá uzdravenie.. – čo je absolútne smerom nahor proti prúdu..

Hosť: M-hm..

Abrahám: – a umožňovaním blaha (zdravia).. – čo je smerom nadol po prúde…

– Cítite, – vnímate ten rozdiel?

Hosť: Jasné.

Abrahám: Tak veľa ľudí hľadá výsledky – a sú tak nasmerovaní proti prúdu.. – sú ohľadne toho tak intenzívni – a tak odhodlaní..

– A, – my chceme povedať: Nemusíte – tvrdo pracovať. – Už ste urobili svoju prácu, žitím života, – čo spôsobilo žiadanie tohto. A Zdroj už urobil tú prácu zoraďovaním tých vecí – a zákon príťažlivosti je naozajstný ťažný kôň za týmto všetkým.

Vašou prácou – ak tam vôbec nejaká je, – je dôverovať tomu prúdu.

– Dôverovať, že ak by ste pustili tie veslá.. – že už ste urobili dosť tým žitím života, aby ste to dali do svojho vibračného účtu.. – a že ten Zdroj je dostatočne spoľahlivý na to, aby vás priviedol týmto masívne pohybujúcim sa prúdom, – k tomu, čo chcete.

Takže to nie je potrebné – dokonca ani dôverovanie vašej schopnosti – je to väčšia dôvera ako toto.. – je to dôvera, či viera V TEN PRÚD.

A to, čo vám dávame my, ako výsledok toho, čo ste čítali, – dali sme vám rámec, v ktorom teraz rozumiete tomu prúdu Vesmíru – ako vidíte.

Hosť: – M-hm..

Abrahám: A teda to je to, čo od vás chceme, aby ste praktizovali – vaše dôverovanie. Chceme, aby ste povedali sama sebe: „Dobre, ten prúd plynie, – a ja môžem veslovať proti prúdu, ak chcem, – a viem povedať, že to robím – pretože sa necítim tak dobre, – toto napätie mi vraví, že to robím.“

– A ak budete trošku pracovať na tom pociťovaní púšťania tých vesiel..

Ako niektoré z tých skorších procesov, ktoré sme ponúkli – jedným z nich bol obzvlášť populárny proces zvaný „pivoting“[i] – a to, čo vraví, je: Kedykoľvek viem, čo nechcem, – tiež jasnejšie viem, čo CHCEM.

Hosť: – M-hm..

Abrahám: No my vidíme ľudí tak tvrdo pracovať – aby našli túto pozitívnu myšlienku – a zákon príťažlivosti vám jednoducho nedá skutočne pozitívnu myšlienku, ak sa cítite naozaj negatívne. – Ale dá vám o trochu menej negatívnu myšlienku..

– A tak – pochopením toho, že ten prúd vás ponesie, – a získavaním toho obrazu vo vašej mysli, že vašou skutočnou prácou.. – keď cítite to napätie – je jednoducho iba pustiť tie veslá..

– Pamätajte, – nie je to o tom – urobiť, aby sa to stalo, – nie je to o tom, byť inými, než akí ste.. Je to naozaj o – a tu to je: UZAVRIEŤ MIER S TÝM, KDE STE.

Mnohokrát sa ohľadne toho naši fyzickí priatelia cítia srandovne, keď vravia: „Ale ja zjavne nie som tam, kde chcem byť! – A ak uzavriem mier s tým, kde som, – nie je to, akoby som povedal vesmíru: dovoľ mi ostať tu?“

– A my vravíme: NIE. Ak uzavriete mier s tým, kde ste, – zastavíte odpor, – a potom môžete naozaj ísť tam, kde chcete byť, – ako vidíte.

Teda, – veľmi krátkym vyjadrením by sme vám povedali, – ak by sme vám mali dať neférové označenie, ktoré presne znázorňuje tú energiu vášho bytia: „Snažíte sa príliš tvrdo.“ – Pracujete na veciach príliš tvrdo.

– A to prichádza zo: snahy potešiť ostatných, prichádza to – z toho že máte veľa zodpovednosti, – prichádza to – s tým, že mnoho ľudí s vami počíta.. – prichádza to zo všetkých týchto vecí. – Ale to vám neslúži dobre. – A neposlúži to ničomu.

Hosť: Nuž veru, naozaj tvrdo pracujem..

Abrahám: – Neslúži to nikomu.

Hosť: (smiech)

Abrahám: Čiže len nechajte, aby vašou mantrou bolo: … „Vediem si dobre. Všetko je v poriadku…“ – tie slová – tým istým spôsobom, ako by ste upokojovali/tíšili kohokoľvek. – Učičíkajte takto seba. „Je to v poriadku. Ide mi to jednoducho dobre. Nedeje sa tu žiadna veľká vec..“

– Jerry a Esther majú drahého priateľa, ktorý vraví: „Nič vážneho sa tu nedeje“ – nech už je to čokoľvek, – Nič vážneho sa tu nedeje.  Jednoducho čokoľvek, čo toto „rozpúšťa“ (rozptyľuje). – A po malej chvíli budete – budete cítiť tento vnútorný posun. Budete cítiť, – dokonca aj keď nevidíte riešenie, nevidíte bezprostredný výsledok, – nemáte okamžitú odpoveď na otázku.. – budete to cítiť, – pocítite – to otočenie v prúde.

A keď toto je to, po čom siahate – Oh! – Veci sa stanú tak ľahkými.

Hosť: OK, – v tomto taktiež zisťujem, že som si predstavovala samú seba ako naozaj zábavnú osobu, – ale keď ste povedali: „Spíšte si veci, ktoré si skutočne užívate“ – alebo, – alebo ktoré vnímate ako zábavné.. – Ja som po tom siahala a bola som – „Wow“ – viete, nemohla som zistiť, aké to boli, – zabralo mi to dlhý čas – medzi tým a uvoľnením sa, relaxovaním.

– Myslím tým, – viete, ležím si v posteli a robím to dýchanie – a moje.. – v skutočnosti som mala dve masáže a on vraví: „Vnímam, ako vaša myseľ beží „whuuu“ – takto“.. – A ja som bola, – naozaj sa chcem uvoľniť, relaxovať – a nejde mi to. – Pretože sa snažím pokračovať v zisťovaní vecí, a..

Abrahám: Je to tak. Je to pretože – alebo, že ste ohľadom toho nadšená – a to je v poriadku. – Len to robte po jednej myšlienke v jednom okamihu. – To je  – to je dôvod toho, prečo vám dávame tento – „nadbytočný“ – príbeh o púšťaní vesiel. – Je to jednoducho len.. –

– Esther sa s tým hrala na mnoho rôznych spôsobov.. – Objavila, že ak by sedela a počítala svoje nádychy – že by to spomalilo jej myseľ. Objavila, že ak by načúvala zvuku v miestnosti, – tu by počúvala zvuk toho vzduchu … (zvuk klimatizácie) – a v tom zvuku toho vzduchu … – počujete to akoby bubnovanie, – ktoré je za tým? …

Hosť: – M-hmm..

Abrahám: – Takže by izolovala v svojej mysli nejaký zvuk, ktorý vzala zo svojho prostredia a snažila by sa ho oddeliť od všetkých ostatných zvukov, – čo spôsobí spomalenie jej mysle.

A potom, časom, – raz začala pracovať s počítačovým zariadením. – Videla tú malú značku „pauza“, – tie dve malé čiarky, ktoré znamenajú pauzu – a sústredila sa na ňu a pomyslela si: „Dám svoj mozog do „pauzy“ – a potom si pomyslela, – „Rozmýšľam… – Rozmýšľam o dávaní svojho mozgu do pauzy.“ (smiech)

– Ale – rozmýšľanie o tom, ako dávať svoj mozog do „pauzy“ je o mnoho odlišné od .. rozmýšľania – ako zachrániť dažďové pralesy.. – či rozmýšľania o tom, ako vyriešiť niečiu dilemu..

Inými slovami – teda, – vy hľadáte – menej stimulujúce myšlienky. – To je všetko, čo hľadáte. – Len – vy jednoducho len hľadáte spôsob, ako dať sama sebe pocit úľavy. – A nie vždy! – Len v čase, v ktorom to hľadáte. Chcete ukázať sama sebe, že máte tú schopnosť sústrediť sa, zamerať. – To je všetko, o čom to je.

Čiže, – vy ste veľmi vnímaví na energiu. – Dokonca už ten fakt, že prijímate bloky myšlienok, – ste vnímaví na energiu, čo znamená, že – vieme si predstaviť, že obchod s knihami vás vie priviesť do vcelku pekného šialenstva, – je tam, – keď vkročíte do prostredia, kde je množstvo energie – a beriete ju všetku, – môžete to vnímať veľmi chaoticky – a necítite potom žiadnu ľahkosť, – až pokiaľ sa v tej chvíli nezameriate na – niečo..

Hosť: – M-hm..

Abrahám: A teda, – to – to cvičenie sústreďovania vašej mysle zastaví ten „rozsypaný“ – rozptýlený typ pocitu. To cvičenie: … – „Je tu niekto TERAZ“.

Publikum/Hosť: (smiech)

Hosť: – Dávam sa do „pauzy“.. (smiech)

Abrahám: .. – To cvičenie – – utišovania vašej mysle – je iba – cvičením sústredenia, zamerania sa – to je všetko, čím to je. A, – čo znie trochu akoby opak toho – pretože to znie, akoby to, čo sme vraveli bolo: „Nerozmýšľajte o ničom.“ – A potom povieme – „A na utíšenie mysle rozmýšľajte o – niečom.“ A to, čo tým vravíme je, že – keď premýšľate o „niečom“, – tak to utíši vašu myseľ od tých ostatných vecí, o ktorých premýšľate.

– Tu je príklad: Pohybovali ste sa už niekedy svojím dňom a rozmýšľali o všetkých druhoch vecí, ktoré potrebujete urobiť, alebo ktoré potrebujete zobrať z potravín, – pochôdzky, ktoré potrebujete vybehať? .. A vo vašej mysli sú všetky tie druhy bzučania – a potom – máte dobrý pocit z volania – vziať kus papiera a začať ich všetky spisovať..

Hosť: – To robím každý deň, áno..

Abrahám: – A keď ich spíšete, uvoľní to ten chaos z vašej mysle a všetko to uloží na papier. – Je to ten typ.. – volalo to, – no to, čo to naozaj robí je to, – že vám to spôsobilo to, že ste sa zamerali.

Potom, – po väčšine .. – zabudnete si ten zoznam vziať so sebou (smiech) … – ale keď ste tam, spomeniete si na všetko na tom zozname. – Pretože ste sa zamerala, – ako vidíte..

Hosť: – M-hm..

Abrahám: Zameranie/sústredenie je ten kľúč k tomu, ako sa cítiť dobre. – Pretože vy ste vibrácia a zameriavanie je prikláňanie sa k vašej vibrácii. A ak zámerne nemyslíte myšlienky, tak tie myšlienky, ktoré bzučia okolo vás vám dajú ten pocit, že premýšľate VY.

– Keď vkročíte do izby k ľuďom, ktorí premýšľajú o množstve odlišných vecí – a nie ste na niečo sústredená, nemáte svoje vlastné zámery, ale ste otvorená vibráciám. – To pre vás môže byť veľmi chaotickou skúsenosťou, ako vidíte.

Hosť: OK, – prečo, – keď som zámerne premýšľala, kým som mala tú masáž: „Som naozaj uvoľnená.“ (Naozaj relaxujem) – A zhlboka som dýchala, – a nedostávala som sa tam?!

Abrahám: – Nuž, – opäť, – dostávate sa tam,

Hosť: Som.. – OK..

Abrahám: – kúsok po kúsku.. Nežiadajte si kompletnú transplantáciu osobnosti, za jednu noc..

(smiech) – A –

Hosť: – Čo tak lobotómia? (smiech)

Abrahám: – To by sa vám nepáčilo. – To by sa vám nepáčilo.

(smiech)

Hosť: – To nie som ja, – nemohla by som nič stvoriť.. (smiech)

Abrahám: – Mohli by ste, ale začínali by ste znova celú tú cestu..

Hosť: OK (smiech)

Abrahám: Keď.. Chceme sa vrátiť k niečomu, čo ste povedali, ale, – ak sa snažíte príliš silno/tvrdo utíšiť svoju myseľ – a dokonca zápasíte i v tomto. Chceme, – to je ten pocit – „snažiť sa príliš tvrdo“ – a tak, – teraz sa chcete na niečo zamerať, ok?

– Tak predstierajte, že vaša posteľ, na ktorej ležíte, je – nejaký penový vankúš. A predstavujte si, že je tak pohlcujúca, že vás doslova do seba absorbuje.. Alebo si predstavujte, že sa vznáša v bazéne – a pociťujte jej vznášanie sa. – Inými slovami, nájdite niečo, na čo sa zamerať – a objavíte, že môžete postupne stíšiť vašu myseľ – veľmi – veľmi rýchlo.

A  – to je zaujímavé, pretože zámerné tvorenie vyzerá ako sústreďovanie sa/zameriavanie – a to, čo chceme, aby ste pochopili, že vy ste sa UŽ zameriavali, počas pohybovania sa kontrastom života. – Viete, čo nechcete, – viete, čo chcete. – Zameriavate sa – zameriavate sa – zameriavate sa – po celý ten čas.

– Teraz je tou prácou utíšenie mysle – takže zastavíte akúkoľvek odporujúcu myšlienku – čiže potom môžete cítiť ten impulz pohnúť sa k tomu, čo na vás čaká vo vibračnom účte.

Hosť: Alebo, – a už toto všetko poznám, lebo to je to, čo som študovala – a to je dôvod, prečo som povedala: „Môžete mi dať konkrétne veci, ktoré môžem doma robiť – v svojom prirodzenom prostredí, – mmm.. –

Abrahám: – Nie konkrétne veci, ale špecifické postoje..

Hosť: OK..

Abrahám: – A toto je – toto je tá vec, ktorú chceme, aby ste počuli najviac.. – A všetko ostatné, čo sme tu povedali, je oveľa menej dôležité, ako toto. – A v skutočnosti, niečo z toho, čo sme tu už povedali, sa takmer vznáša na povrchu toho. – Takže počúvajte – a uvidíte, k čomu sa dostávame:

– Vediete si dobre… (smiech) A neexistuje tam nič, čo potrebujete robiť – čo by bolo príliš iné, ako to, čo práve robíte. A rozumiete tomu, čo robiť a robíte to čím ďalej, tým úspešnejšie, každým dňom. – A pre nás to, aby sme vám dali nejaký druh procesu, ktorý naznačuje to, že potrebujete zlepšenie, – je presným opakom toho, čo sa k vám tu snažíme priviesť.

Čiže vy, – takže poďme tu aplikovať toto cvičenie „proti – po prúde“…

Takže, – vy poviete: „Môžete mi dať proces, ktorý mi pomôže viesť si lepšie?“ – je toto proti prúdu, či po prúde?

Publikum: Proti prúdu.

Abrahám: Tak to je, že? „Mám ťažkosti s utišovaním mojej mysle.“ – je toto proti prúdu, či po prúde?

Publikum: Proti prúdu.

Abrahám: Niečo, čo sme povedali my: „Snažíte sa príliš tvrdo.“ – je toto proti prúdu, či po prúde?

Publikum: Proti prúdu.

Abrahám: To je, že?

Tak teda, – teraz poďme siahať po nejakých vyhláseniach „po prúde“:

„Som šťastná, že viem to, čo viem, o zákonoch vesmíru.“ – proti prúdu, či po prúde?

Publikum/Hosť: Po prúde.

Abrahám: – Po prúde!

„Ja vlastne, – v skutočnosti ich vlastne príliš dobre nevyužívam.“

– Proti prúdu.

„Ale zlepšujem sa v tom.“

– Po prúde.

„Niekedy som v tom príšerná.“

Hosť: (smiech)

Abrahám: – Proti prúdu.

„Niekedy som v tom naozaj dobrá.“

– Po prúde.

„Vidím tamto tých ľudí, ktorí vyzerajú, že si v tom vedú oveľa lepšie ako ja.“

– Proti prúdu.

„Nemusím sa s nikým porovnávať.“

– Po prúde.

„Moje Vnútorné Bytie ma zbožňuje, práve tu, kde som.“

– Po prúde.

„Nemusím nikomu nič dokazovať.“

– Po prúde.

„Oceňujem všetko, čo som žila, čo mi pomohlo zoradiť všetky tieto nádherné veci na vibračnom účte.“

„Nepohybujem sa k tým nádherným veciam vo vibračnom účte.“

(smiech)

– Inými slovami – len, – v tomto to všetko je, – jednoducho len myšlienku po myšlienke. – Jednoducho len skúste nechať svoje myšlienky pohybovať sa nadol po prúde. – Ony to prirodzene chcú. – To je to, čoho si chcete byť vedomá.

A nerobte problém z toho, keď sú proti prúdu. – My sa nestaráme, ak urobíte sto tvrdení za sebou proti prúdu! Viete, čo by to urobilo? – Keby ste sa dostali do nejakého ladenia proti prúdu, viete, čo by to urobilo? – Spôsobilo by to, že by ste naozaj – naozaj chceli ísť po prúde!

(smiech)

– Takže, – nič v tomto nemôžete stratiť! Inými slovami, všetko čo to robí, je to, .. – čím viac veslujete proti prúdu, tým silnejší je prúd nadol. – Nie je to zaujímavé?

Hosť: Ááááá.. – ale teraz mám veľké… (vhľad) OK! (smiech)

Abrahám: Áno, to máte..

Čiže V TOM OKAMIHU – keď pustíte tie veslá, – čo je dôvod, prečo chcete meditovať, – či utíšiť svoju myseľ, či oceňovať…

Hosť: Ó áno..

Abrahám: – tento rýchlo sa pohybujúci prúd – vás vtiahne.. – v smere toho, čo chcete.

– Veľmi dobré.

Hosť: Ďakujem vám.

Abrahám: – V skutku áno.

Publikum: (potlesk)

[i] Pozri napr. knihu „Pros a dostaneš“

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Pre tých, ktorí povznášajú iných

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.