04-18-20-abraham-hicks

Hosť: Ahoj.

Abrahám: Áno…

Hosť: Ja len hľadám.. – možno prielom, vypadnutie z toho všetkého, a pochopenie niektorých z týchto procesov… (zťažka, s trémou) Myslím, že ste si všimli, že som nervózna.. Uff! Nemôžem dýchať.

Publikum: (smiech)

Hosť: – Takže, – hádam, že to rozuzlenie v mojej mysli, by malo byť o tých rozdieloch, keď dostanete impulz robiť niečo, – čo vás vedie preč od niečoho, čomu sa vedome snažíte dávať svoju pozitívnu pozornosť.. – neviem či to dáva nejaký zmysel..

Abrahám: – Dáva to zmysel.

Hosť: – Čiže – sústavne sa zameriavam, – povedzme na osobu, alebo čokoľvek to už je, čomu sa snažím vylepšiť tú vibráciu, – seba, čiže sústreďujem svoju pozitívnu pozornosť..

Abrahám: Snažíte sa príliš tvrdo?

Hosť: Možno. Pretože niekedy je tam..

Abrahám: Snažiť sa vykonať niečo akciou, čo ste ešte nenaplnili vibračne.. – je to akoby „tlačiť špagetu“. Ale ten súlad, ktorý je skutočne hlavný.. Niekedy to držíte v istom druhu ovládania – a tak veci, ktoré myslíte, že sa snažíte robiť, jednoducho z tohto nefungujú.

– Toto je odpoveď a myslíme, že to budete počuť ľahko. Pretože vo všetkom tomto úsilí, v tomto príliš tvrdom snažení sa – tou námahou priveľmi uberáte z právomoci a pomoci tej cesty najmenšieho odporu.

– Vidíte, – vaše Vnútorné Bytie vás vždy vedie cez vašu cestu najmenšieho odporu. – Cesta najmenšieho odporu – či cesta najväčšieho umožňovania znamená: – vnímate, že to ide ľahko. No niečo, čo sa vám stalo, – deje sa to mnohým ľuďom, – a vy v tom istým spôsobom pokračujete, – je to, že neveríte, že dôležité veci by mohli byť tak ľahké.

– Je to ako keď idete niečo kúpiť a tá prvá vec, ktorú vidíte, je presne tým, čo chcete, – no vy si aj tak myslíte, že by ste mali ísť do všetkých ostatných obchodov a vidieť najprv všetky tie ďalšie veci (smiech), lebo, – čo ak je tam niečo viac?! – Pretože toto bolo tak ľahké, – musí tam predsa na vás čakať niečo oveľa lepšie! Že?

Hosť: – Čiže – ak to môžem pustiť – nechať ísť – a potom sa niečo udeje – a ja si vravím, že toto je môj emocionálny navádzací systém, odvádzajúci ma preč..

Abrahám: – Napríklad?

Hosť: Áno. S osobou. – Teda, v scenári rande, – myslím, že by sa to dalo aplikovať aj na pracovný scenár, – na mnoho scenárov – každopádne: ide to, máte pozitívne myšlienky a potom príde do toho zážitku niečo, z čoho sa cítite zle. Alebo nešťastní. Teda vy.. – snažím sa naladiť na svoj emocionálny navádzací systém – možno zvažujem – „oh, možno by som mala vypustiť tento krok“..

Abrahám: – Tak veľmi oceňujeme túto konverzáciu – a toto je dôvod, prečo sa nám táto konverzácia tak veľmi páči:

Rozprávate o tom v móde „keď“ pretože toto je to, čo tým myslíte: Rozprávate o tom tak – akoby tou hlavnou ústrednou udalosťou bola manifestácia – a to čo najskôr, ako je to možné. A my od vás chceme, aby ste pochopili, že je to SPOKOJNOSŤ – či už s tou, alebo bez tej manifestácie.

Tá manifestácia prípadne príde – a bude to ten ďalší logický krok, keď to príde. – Ale je tam tak mnoho logických krokov, pred príchodom tej plnej manifestácie – z ktorých všetky môžu byť takisto uspokojujúce.

– No ak sa táto plne rozvinutá manifestácia zdá byť tak dôležitá, že sa snažíte namanipulovať ju a siliť ju a viesť ju a „urobiť“, aby sa udiala.. – potom – niekedy, – v skutočnosti často, – vaše vlastné vedenie o tom, čo skutočne chcete, zostáva ústredným.

– To je to, čo ľudí núti povedať: „Nuž, niektoré veci nie sú, aké by mali byť!“ A my neradi hovoríme, že niektoré veci by také jednoducho nemali byť, ale radi vravíme: „Sú oveľa uspokojivejšie spôsoby pre odvíjanie sa tohto, ako tento spôsob, pre ktorý ste sa povrchne rozhodli, že chcete, aby to bolo tak“.

A niečo, čo vás od tohto oslobodí, – je – opýtať sa sama seba – „PREČO to chcete“. – Čo je tou esenciou, – tým základom toho, čo hľadáte.

Pretože niekedy sa upnete na konkrétny spôsob, ktorým sa to bude odvíjať, či dokonca skôr na konkrétnu osobu, – ako na tú esenciu – základ toho, čo je to, čo chcete..

Prostredníctvom mnohých skúseností ste si dali do svojho vortexu veľa vzťahových vecí. Chcete niekoho, kto je pre vás báječný v tom sústredení naň. Chcete niekoho, kto je expanzívny a vie to a chce takým byť, – nie niekoho, kto je strnulý a upätý a istým spôsobom taký, že „už je všetko ukončené“. Chcete niekoho, kto rozumie vedeniu a kto sa tam doň ľahko dostáva a kto nie je závislý na vašom súlade kvôli svojmu súladu.

– Je tam tak mnoho vecí, ktoré chcete…

A niekedy vidíte istý druh akoby celého balíčka, ktorý môže mať nejaké tie veci, ktoré viete, že chcete, ktorý skutočne nemá tie „iné“ veci. – A tak, – tá otázka, ktorú sa chcete samej seba spýtať.. – tak mnoho ľudí, – ak by sme sa ich spýtali túto otázku, – by nám dali túto odpoveď: Ak by sme jednoducho povedali: „Chcete ten vzťah „TERAZ“, alebo ho chcete – LEPŠÍ?“ – A mnohí by povedali: „Vezmem „teraz“.“

Publikum: (smiech)

Abrahám: – Pretože si myslia že „niečo“ je lepšie ako „nič“. A tým dôvodom, kvôli ktorému si myslia, že práve teraz nemajú nič, je, že väčšina z nich nič z tohto nepovažuje za podstatné..

– To všetko sú len tie „rozprávkové, ezoterické, lietajúce abrahámovské bludy!

Publikum: (smiech)

Abrahám: – Je to len rozprávanie o veciach, ktoré nie sú reálne.

– „Chcem, aby moje peniaze vyšli z vortexu do banky! (smiech) A chcem, aby môj milenec vyšiel z éteru a dostal sa do mojej postele! (smiech)

Nuž a tak, – my chceme, aby ste vedeli, že toto JE reálne a že sa v tom nachádza uspokojenie/spokojnosť.

A keď sa uvoľníte do tej spokojnosti z uvedomenia – uznania toho, – to vám teda sľubujeme, že keď budete vychutnávať počas toho, ako idete, – že keď sa tam dostanete, – je to LEPŠIE!

Publikum: (potlesk)

Hosť: Teda, – tá konkrétna osoba, na ktorú myslím v robení tohto „tanca“ – a som naisto vďačná za všetky tie kontrasty – a vidím to, – a keď sa to dostane príliš ďaleko, tak sa stiahnem späť a dám tomu priestor..

Abrahám: Snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, viac ako príliš tvrdá snaha, viac ako príliš tvrdé snaženie, snažíte sa príliš tvrdo, rozmýšľate priveľa, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, pohybujete sa ku konkrétnemu koncu, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa manipulovať zákonmi vesmíru, snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa urobiť, aby sa to stalo, snažíte sa príliš tvrdo..

Hosť: (smiech)

Abrahám: ..nejdete s prúdom, snažíte sa príliš tvrdo, nie je v tom žiadne odovzdanie sa skrz to všetko snaženie..

Hosť: Ok (smiech)

Abrahám: .. snažíte sa príliš tvrdo, snažíte sa príliš tvrdo…

Hosť: – Teda možno sústrediť sa na niečo iné, ako štrikovanie, alebo čokoľvek..

Abrahám: ČOKOĽVEK INÉ!!! – na chvíľku… (smiech/potlesk) ČOKOĽVEK INÉ! ..na chvíľočku.. (potlesk)

A celú tú chvíľu – porozumenie tomu, že toto je jednoducho fajn. A že to neodchádza preč a že sa to stáva lepším a lepším…

– Chcete to „urobiť“ aby sa to stalo?!

Hosť: Nie!

Abrahám: Toto veľmi pomáha: – Veríte.. – dáva vám to zmysel, – že už ste urobili tú tvorivú prácu kroku 1, – že to vytvorilo to, čo chcete..? – Toto je tá – po celý čas – najdôležitejšia otázka. Veríte, že váš vzťah je už vo vašom vortexe?…

– Potom prečo sa snažíte „vyrobiť ho z hliny“?!

Publikum: (smiech)

Hosť: Jasné. Máme to…

Abrahám: Nuž, je to ľudský zvyk, a nie je to strašné a chápeme to.. No tá netrpezlivosť môže byť vysvetlená len jediným spôsobom.. – Neobjavili ste tú spokojnosť.. z toho odvíjania sa

– Každý človek toto dostáva – pretože každý chce viac tú manifestáciu, ako jej predstavu.

– Chápeme to – to je tá vaša ľudská roztomilosť..

Publikum: (smiech)

Abrahám: A nemyslíme to v zlom, ako nejaké zhadzovanie. – Vy – ste prišliMANIFESTOVAŤ.

– To je to, čím ste odlišní od vašich nefyzických proťajškov. – Prišli ste – aby ste využívali svoju fyzickú Venušu na prekladanie energie do niečoho VIAC ako myšlienka. Do niečoho hmotného. – Do niečoho tak preložiteľného skrz fyzické zmysly, že to musí byť opísateľné ako reálnejšie. – Na to ste prišli!

A teda od nás nepočujete žiadne kritizovanie – ohľadne vašej dychtivosti dostať sa tam.

– No keď sa snažíte preskočiť cez tento faktor spokojnosti do tohto, – potom pracujete príliš tvrdo a vynechávate veci von, dostávate sa tam príliš rýchlo, s iba niektorými z vecí, ktoré chcete.

– Ale keď vychutnávate, – keď sa tam dostanete.. – „VŠETKY veci čo chcete sú tam.. Všetky

Hosť: – Teda čítanie denníkov a robenie techník a všetky tie procesy – možno by som to nemala robiť..

Abrahám: – Nuž to je v poriadku. – Je to v poriadku robiť to. – Ale jednoducho hlavne vedieť, prečo to robíte! Nerobíte to na vyčarovanie. Nerobíte to na vytvorenie, – to stvorenie sa už udialo. Robíte to, aby ste sa zladili s tým stvorením. Robíte to, lebo to je zábava rozmýšľať o tom. – Nie aby ste to „urobili“ aby sa to stalo. – Pretože je to potešujúce rozmýšľať o tom, že sa to deje.

– Vnímate ten rozdiel?

Hosť: – Áno.

Abrahám: Píšete do svojich denníkov, pretože pri tých slovách sa cítite dobre – keď vychádzajú z vašej mysle.. Píšete do svojich denníkov, lebo sa cítite dobre uznajúc a uvedomiac si, že ste v tom procese toho zakúšania. – Nie aby ste to „urobili“ aby sa to stalo! – Vnímajte ten rozdiel.

Sústredenie – zameranie sa je o tom potešení zo zamerania, nie o tej agónii zbúchania vecí na miesto.

Mnoho ľudí ponúka väčšinu svojej akcie v snahe kompenzovať to, čo nenaplnili energeticky.. A to energetické naplnenie je chápané ako stav vašej spokojnosti – Ako stav vašej pohody. – Ako vaše cítenie pozitívnej emócie.

– A tak – mohli by ste sa sama seba spýtať toto – urobí to jednoduchým, keď tým budete prechádzať. – Či už cítite istý druh toho, ako náhlivo píšete do svojho denníka..

– Len sa sama seba spýtajte: „Je toto čo cítim emócia netrpezlivosti?“ „Je to pocit nedostatku, ktorý sa snažím kompenzovať týmito kvetnatými slovami?“ – „Cítim vôbec to, čo píšem, alebo sa len snažím týmto čo píšem urobiť, aby sa udialo niečo odlišné?“ „Snažím sa týmito slovami zmanipulovať Vesmír, tým istým spôsobom, ako sa snažím mojimi slovami zmanipulovať iných ľudí?“

Hosť: (smiech) Jasné. To je veľmi dobré.

Abrahám: Čiže to, o čom tu skutočne rozprávame, je: „Čo je moja skutočná sila vplyvu?“ Prijímam ten vplyv môjho Vnútorného Bytia? – Teda prijímam tú skutočnosť mojej vibračnej reality – môj vortex? Verím, že tie spolupracujúce zložky sú tam?

Musím „tlačiť túto špagetu“? – Musím čokoľvek tlačiť a siliť? – Verím v tento vplyv? A teda nie je teraz mojím jednotným zámerom ponechať sa – dovoliť si byť pod týmto vplyvom? Nie je mojím jednotným zámerom ísť s prúdom tohto? Nie je vari všetko, čo chcem práve teraz robiť, veriť tomu? Vedieť to? Dôverovať tomu?

Je to „vychutnávať to“? Potrebujem dôkaz toho, predtým, ako to vychutnám? Alebo to môžem vychutnávať v tej vibračnej forme toho?

– Toto je tou otázkou tohto seminára! – „Môžem to vychutnávať v tej vibračnej podobe?“ „Môžem to vdýchnuť nosom v tej vibračnej podobe? – Je to pre mňa potešujúce v éterickej podobe?

Pretože ak je, – potom sa z toho stane viac a viac a viac a viac – a potom to poviete presne v tom význame – „Hej, spoznám to, keď to uvidím.“ Budem to poznať, keď to uvidím. Pretože som to poznal v tejto fáze a v tejto fáze a v tejto fáze a v tejto fáze…

A teda je tam ľahkosť vo vašom vnútri. Vo vašom vnútri je trpezlivosť. Je tam ochota umožniť to vyvíjať sa, – a nielen pretože to máte umožniť vyvíjať sa, ale pretože je to zábava! Pretože toto je tiež zábava! Toto je väčšia zábava! – Oveľa väčšia zábava ako dostávať sa von z vášho tela.

– Byť vo svojom tele a preskúmavať celú túto vibráciu. Ako je toto všetko zamerané vpred, všetko prechádzajúce v silnejšie a silnejšie a silnejšie a silnejšie zameranie.

Až odrazu, – a bude to vnímané ako „odrazu“, pretože zahnete za roh, tak ako ste tam zahli za tak veľa rohov a tam to, čo hľadáte, bude!

A vy uznáte: „Aháá, áno. Áno, ja ťa poznám.“ – A nie je tam žiaden odpor v časti toho „iného“, pretože toto nebolo súčasťou tohto celého. Nie je tam žiaden zmätok v časti toho „iného“, lebo toto nebolo súčasťou tohto celého.

Je tam absolútne vedenie. – Vy viete – ten druhý vie. – Bez ohľadu na to, kto je tým druhým.

– Pomohlo?

Hosť: – Áno. Ozaj veľmi.

Publikum: (potlesk)

Abrahám: – Spolutvorenie v tom najlepšom.. Užili sme si túto interakciu viac, ako vám to len tieto slová môžu vyjaviť. Sme dychtiví po – vás. Sme nadšení tým, kde ste teraz. Sme nadšení tým pocitom, ktorý vás obklopuje. Dychtíme po tom, čo umožníte ďalej.

Sme nadšení tým, čomu ste práve porozumeli. Sme nadšení tým, kam toto bude viesť. Sme nadšení tým, čo teraz viete. Sme nadšení tým, čo ďalšie na poznanie prichádza. Sme nadšení všetkým ohľadne vašej životnej skúsenosti.

To nadšenie, ktoré cítime, je presne tam, zrelé a pripravené na to, aby ste ho cítili tiež.

Cítite sa trošku dychtivejšie a nadšenejšie ako predtým?

Je tu pre vás ohromná láska.

(potlesk)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Prekonávanie odporu núdznosti a požadovačnosti

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.