05-01-2020-abraham-hicks

Abrahám: … Keď toto pochopíte, keď ukážete sama sebe, že sa môžete cítiť dobre, bez ohľadu na to, čo robí on, keď.. – toto je tá vec, ktorú ozaj chceme, aby ste cítili, – všetky z vašich zdrojov prichádzajú zo Zdroja. – Nie od vášho priateľa. Nie od vašej matky, nie od nikoho iného. Všetky prichádzajú z vnútra vortexu, kde je všetko, čo ste, všetko čo sme my a všetko, čo chcete.

Takže my len robíme ten najlepší „job predaja“, aký sme kedy robili, aby sme vás urobili nadšenou ohľadne vortexu a menej nadšenou vaším priateľom. – Nadšenou ohľadne vortexu a teda nadšenou verziou vášho priateľa, ktorú ste si dali do vortexu.

A možno on bude ten, ktorý sa ukáže v manifestácii, a možno to bude niekto iný, – ale váš priateľ sa ukáže a bude sa správať spôsobom, akým chcete aby sa správal, keď nevadí, že to nerobí.

(smiech)

Abrahám: – Keď sa cítite bezpečne a isto bez ohľadu na to, čo robí on, ako vidíte. Keď sa cítite bezpečne v každom prípade. No pokiaľ je vaša bezpečnosť a istota závislá na niekom inom, ste zraniteľná.

– Čiže potom to, čo chcete povedať, je: „To je úžasné, vidím ťa, môžem ťa vidieť robiť toto, a to ma skutočne nadchýňa v tom, ako tvoj život pre teba pracuje týmto spôsobom. Nič ma nerobí šťastnejšou ako vedieť to, že prosperuješ a je ti dobre. Naozaj toto pre teba chcem. A chcem toto aj pre seba. Nie je to zábavné vedieť o všetkých tých nádherných budúcich veciach, ktoré pre nás prichádzajú?“ – A vnímať, ako odlišne od tejto vibrácie, ktorá sa z vás dostáva, by toto počul?

– Inými slovami, môže vás trochu naťahovať, ale my si to nemyslíme. My si myslíme , že je len vážne nadšený tým, čo sa deje, a nepremýšľa až tak veľmi o vás. – A toto je spôsob, ktorým chceme aby ste fungovali aj vy. – Je to zdravší spôsob bytia. Je to oveľa zdravší spôsob bytia!

A ak chcete niekoho, a tak.. – to je to, čo sme povedali už predtým, – nemôžete to mať na oba spôsoby. – Nemôžete byť závislá a nezávislá naraz.

Naša priateľka povedala: „Obávam sa, že ak sa budem zameriavať na dokonalý vzťah, môj – môj manžel odíde preč.“ – A my vravíme: Ak sa budete zameriavať do dokonalého vzťahu, všetko, čo chcete k vám príde.

A vy sa jednoducho nemôžete obávať o to, čo robia všetci ostatní, – vy máte kontrolu iba nad vašou vlastnou vibráciou.

Hosť: Čiže, – ten posledný kúsok, o ktorý tu ide, je: – tiež som vás počula povedať: „Musíte robiť niečo, ak ste inšpirovaní, nie keď ste motivovaní.“

Abrahám: Nuž ale z vnútra vortexu vaše správanie je inšpirované. A z vonka vortexu je vaše správanie motivované. Teda z vnútra vortexu tá inšpirácia príde. Ale, aby toto bolo skutočne pochopené, – ľudia nás týmto vyzývajú často.. A my vravíme: Máte sa dostať do vortexu – a – a vlastniť ho. Máte sa dostať do vortexu a dôverne sa s ním oboznámiť, navyknúť si naň.

Máte sa dostať do vortexu a vedieť, aké to je – byť v ňom, – cítiť to. Máte sa dostať do vortexu a stabilnejšie a častejšie byť vo vortexe, ako nebyť v ňom. A keď sa tam už raz ponevierate, – podstatne a chronicky – a tá inšpirácia začne prúdiť, – budete to cítiť.

A tá spolupráca, ktorú budete ako následok toho vidieť, vám bude skutočne zjavná.

Esther z času na čas povie: „Idem sa dostať do vortexu.“ – a toto je jej zvyčajné prehlásenie, keď vie, že tam nie je. A jej vyhlásenie zámeru byť tam. A potom, – získa také uspokojenie tým, že uvoľní odpor, pohne sa do jeho vnútra a užíva si to tam.. – Je to triumfálny pocit.

A z tej pozície zvnútra vortexu sa začnete cítiť neporaziteľne nezávislo. Je to, jej dôvera a sebadôvera a nezávislosť, – je to vari ohrozenie jej vzťahu s Jerrym? – Nie! – Je to jeho vylepšenie. On nechce nič viac, ako ju, keď je naladená, nastavená a zapojená, – to je najlepší dar, aký môžete dať komukoľvek vo svojom živote. – Byť oživení a plná Energie, ktorá tvorí svety..

Ale existuje mnoho ľudí, ktorí praktizovali nejaký čas, – v skutočnosti takmer každý, – istú formu odkázanosti, potreby. Vy len – vy iba, – to je tá vec, ktorá vás obťažuje a trápi najviac.. – vy nie ste rozrušená – nie ste rozrušená, kvôli tomu, že on má plány, ktoré môžu a nemusia zahŕňať vás – to nie je to, čo vás rozrušuje. Čo vás rozrušuje je to, že vy nie ste vo svojom vortexe – a potom sa v tomto necítite dobre.

Hosť: Pravda! – to je fakt!

Abrahám: – Niečo čo on povedal.. – a teda.. – premýšľajte o tom. – Teda on povedal niečo, čo zvýraznilo váš omyl – nepochopenie – že vaše „dobro“ prúdi skrz neho. –  A keďže v tom momente, tam nebol žiaden náznak, že to prúdi, – cítite sa zraniteľne – nie v bezpečí.

Ak by ste boli chronicky vo svojom vortexe, nespôsobilo by vám to to, že sa cítite zraniteľne. Povedali by ste: „To je pre teba super!“ (s radosťou) „Chcem toto pre teba. Nemôžem sa dočkať prúdenia aj mojich miliónov! Niekedy dáme naše milióny dokopy a pôjdeme spolu robiť niečo naozaj zábavné. Ale medzitým, nie je to lahodné, byť nezávisle prosperujúci?“

Nič nie je viac tak neuveriteľne nádherné ako dvaja ľudia jasnej mysle, ktorí sa dajú dokopy a majú konverzáciu jasnej mysle.. Oveľa lepšie, ako keď má niekto jasno a niekto je zmätený, – a ten zmätený závisí na tom s jasnou mysľou kvôli svojej jasnosti.

Nič nie je lahodnejšie, ako dvaja skutočne mocní prosperujúci ľudia, ktorí sa dajú dokopy v akomkoľvek spolutvorení. Toto je oveľa vzrušujúcejšie, ako keď jeden vedie druhého.

Teda, – Esther videla jedného dňa niečo v televízii, – bola to zastaralá mantra vzťahov, ktorá vravela, že protiklady sa priťahujú a ona povedala kričiac: „To do pekla nie!“ (smiech) – Toto je stará škola, – inými slovami, – všetko čo potrebujeme je rovnováha, – „Ja budem závislá (potrebovať niečo) a ty budeš „dávajúci“. Ja budem ten, čo berie a ty budeš dávajúci a potom budeme dobre vychádzať.

A Esther povedala: „Nie, to je vibračná nezhoda – nesúlad, – v tomto nie je žiadna harmónia. Inými slovami, – nič nie je vzrušujúcejšie ako dvaja ľudia v súlade, stretávajúci sa v spolutvorení. A nič nie je úbohejšie, ako dvaja ľudia bez súladu, stretávajúci sa a spolutvoriaci, – a to je takmer také zlé, ako jeden, ktorý je a jeden, čo nie je!

S výnimkou toho, ak vy ste tá, ktorá je, – nevšimnete si toho, kto nie je.. (smiech)

Hosť: Toto je kľúč! Teda nájdenie môjho vortexu a cítim sa dobre, bez ohľadu na to, čo sa dopekla deje kdekoľvek inde vo svete.. Tí, ktorí nie sú zhodou, odpadnú preč?

Abrahám: Odpadnú, – alebo, – alebo –

Hosť: Môžem ich ja „odtlačiť“ preč?

Abrahám: – alebo, – ale čo, – keď vy ste vo vortexe, – ako vidíte..

Hosť: – Ste inšpirovaní?..

Abrahám: Ak vy ste vo vortexe, tak sa nestaráte.., ak ste vo vortexe, tak neposudzujete a neodsudzujete. Keď ste vo vortexe, vidíte ich skrz oči Zdroja. Keď ste vo vortexe, extrahujete tú hodnotu zo vzťahu. Keď ste vo vortexe, oceňujete to, čo oni vo vás inšpirujú. Je to iba zvonka vortexu, že sa cítite závislo…

Hosť: .. Nemôžeme sa jednoducho, akoby zaháknuť vo vortexe tak, aby sme nevyskočili von? (smiech)

Abrahám: Môžete, ale potom budete mŕtva ako my. (smiech, potlesk)

– Čo jednoducho znamená, že nebudete mať žiadnu odporujúcu vibráciu, takže je ľahké ostať tu.. No budete hneď naspäť, pretože tá zábava je v tom preosievaní a v tom pýtaní sa/žiadaní a v zlaďovaní sa.

– Vidíte, robíte z toho, že to znie ako boj..

Hosť: Áno! (náhle pochopenie)

Abrahám: – a táto posledná poznámka, ktorú ste urobila, – táto posledná poznámka, ktorú ste urobila, je istým spôsobom reprezentujúca to, čo cítite a čo my vám vraciame zosilnené späť k vám. A to je, – že: „Ja nie som vo vortexe a chcem byť.“ – Je to veľmi odlišný bod postavenia a pohľadu ako – ako: „Ja som vo vortexe a viem si ho uchovať.“

– Inými slovami, my chceme, aby ste.. – naším úsilím, ako tu dnes diskutujeme, je pomáhať vám v uvedomení, že tento vortex je vecou, ktorú je ľahké dosiahnuť, – iba to máte jednoducho len praktizovať.

A – a tá vec, ktorú skutočne chceme, aby ste počuli, je, že keď už sa raz dostanete dovnútra – a potom to udržiavate tak dlho, ako môžete,.. – inými slovami – dostaňte sa tam dnu,.. –

– Dostaňte sa dovnútra a čítajte jednu z tých kníh, zvnútra vortexu.. Dostaňte sa dnu a prezerajte si balíček kariet, zvnútra vortexu, – teda, – takže praktizujete tú vibráciu súladu, – zvnútra vortexu. To vám dá oveľa úžasnejšiu stabilitu vnútri vortexu.

– Takže čo.. – keď toto robíte, potom.. – ak „vypadnete“ vám nespôsobí to, že budete šalieť, pretože viete, ako sa dostať priamo späť dnu..

Inými slovami, táto dôvera, o ktorej rozprávate, je dôvera v svoju schopnosť zamerať sa, – naozaj. – Toto je všetko, čím to je.

Hosť: A ak ste vo vortexe, ste ako to auto, ktoré ide rýchlosťou 100 míľ v hodine – a nabúra do stromu – keď vyskočíte? – Predtým ste použili tento príklad..

Abrahám: – Možno, – možno, no to, čím skutočne ste, – ste ako to auto, ktoré ide rýchlosťou 100 míľ za hodinu, v prostredí bežiacom 200 míľovou rýchlosťou a užívate si život..

A – ak vyskočíte, vaša schopnosť dostať sa – keď už sa tam raz dostanete, – toto je vynikajúca otázka.. – keď už raz dostanete svoju rýchlosť na také obrátky, – vaše.. – vypadnutie je oveľa menej časté. – Ale máte pravdu, – skutočne sa vám to nebude páčiť, keď vypadnete..

Hosť: Nie, idete, vypadnem..

Abrahám: Ale,..

Hosť: ..vrazila som do stromu, (bedákajúc)

Abrahám: – ale.. nuž..

Hosť: – do tvrdého stromu..

Publikum: (smiech)

Abrahám: Nuž – toto je zameriavacie kolo zvonka vortexu, čo práve robíte..

Inými slovami, počujeme ten boj, ktorý v tomto všetkom cítite. My len chceme, aby ste nám dôverovali, keď vravíme: keď sa tam dostanete a zostanete tam, je ľahšie dostať sa tam a zostať tam. A ako sa tam dostanete a zostanete tam, je ľahšie tam zostať. A keď sa tam dostanete a zostanete tam, netrápi vás až tak, keď tam nie ste a keď sa tam dostanete a zostanete tam, netrápi vás, kto ďalší je tam dnu, a kto tam nie je.

A keď sa tam dostanete a zostanete tam, niekto iný, kto tam nie je, dokonca ani nevyzerá, akoby tam nebol, pretože ste tak veľmi tam. – To je to, čím je skutočné povznášanie. Je to keď ste, – inými slovami beriete si späť svoju vlastnú silu.

Vy.. – a tam zvnútra.. – teraz povedzme, že ste vo vortexe a váš priateľ vám toto do telefónu povie. A vás to trochu zasiahne, – v istom zmysle vás to vykopne, len na chvíľu, z vášho vortexu.

A potom poviete: „Oh, wow, nebudeš veriť tomu, čo sa mi práve stalo. Som tu, plne namyslená, veriac, že som naladená, nastavená a zapojená, veriac tomu, že mám svet pri nohách, veriac, že mám všetky zdroje, ktoré sú pre mňa potrebné, aby som sa cítila dobre. A toto vyhlásenie, ktoré si práve urobil, jednoducho spôsobilo, že sa necítim bezpečne.“

„Nechcem dovoliť, aby sa toto stalo znova, pretože ja nechcem, aby moje šťastie záviselo na čomkoľvek, čo ty povieš, alebo čomkoľvek, čo robíš. Takže ti zavolám späť o hodinu, potom čo budem znova vo svojom vorexe.“ – Potom zavesíte a dostanete sa späť do vortexu. Potom mu zavoláte znova..

Hosť: Môžem mu jednoducho znova nezavolať? (smiech) Myslím to vážne! Myslím to smrteľne vážne. Chcem povedať, – to je takmer.. – áno, – je to v tom mieste.. Je tam dobré, a je tam nie až tak dobré. A ja sa snažím..

Abrahám: – Nuž vy pokračujete v rozprávaní o ňom, a my pokračujeme v rozprávaní o vortexe.

Hosť: Áá. – Áno.

Abrahám: A to sú dva úplne odlišné predmety! – A – a –

Hosť: OK.

Abrahám: Ale vy ho nemôžete dostať z mysle, – takže nemôžete ostať vo vortexe.

Hosť: – OK.

Abrahám: Čiže, to by mohlo byť dobré, ak mu nezavoláte, ale s tým ďalším to nebude žiaden rozdiel. Až dovtedy, kým sa ním nebudete zaoberať z vnútra vortexu, nemôžete sa pohnúť k niečomu, čo chcete! – Ako vidíte.

– Nemôžete utiecť preč. Máte nájsť bezpečie a istotu, máte nájsť svoju vlastnú stabilitu. – A toto musíte sama sebe ukázať. A –

Hosť: Ah. – To je ono!

Abrahám: Vravievame mnohým ľuďom – vravievame mnohým ľuďom, – „Hľadáte lásku na všetkých tých nesprávnych miestach!“ A vám povieme: „Hľadáte bezpečie na všetkých tých nesprávnych miestach, – hľadáte milióny dolárov na všetkých tých nesprávnych miestach, hľadáte svoju vlastnú loď na všetkých týchto nesprávnych miestach, – inými slovami..

– A to nielenže z vás „vynervuje“ všetok život, – ak si myslíte, že toto bola aleja (cesta), skrz ktorú to bude prúdiť – a nevyzerá to, že to nastane.

A my vravíme: „Óóh.. Keď objavíte, že vy nepotrebujete „tamtú alej“ – že máte túto alej.“ – A to je iba o vás, zladiacou sa so Sebou. Prichádzate veriť sama sebe, dostaňte sa k dôvere v svoju vibráciu. – Potom sa tí ostatní „správajú dobre“. – Pretože Vesmír vám nedá zhodu s tými, ktorí sa nezhodujú s tým, kým ste.

– Viete čo vás v skutočnosti rozčuľuje? – Dostávate toho, koho si vibračne zaslúžite a vám sa to nepáči!

Publikum/Hosť: (smiech/potlesk/nadšenie)

Abrahám: – Pretože to, čo ste chceli..

Hosť: Takže ja chcem zmeniť svoje vysielanie! Ja chcem 95,7 FM..

Abrahám: – Pretože to, čím chcete byť.. – A keď ste vibračnou zhodou s tým, čo je vo vašom vortexe, potom vám ten Vesmír prinesie, čo sa s vami bude potom zhodovať, – a to sa vám bude páčiť. Takže to, čo prichádza je vždy vaším ukazovateľom toho, čo robíte vibračne.

A nie je to nádherné? – Nechcete mu radšej jednoducho zavolať a povedať: „Vďaka za poukázanie na to, čo vibračne robím. – Nevedela som to, až kým si nebol tak „sprostý“!“

(smiech)

„Ja som si myslela, že som naladená do toho najlepšieho, až pokiaľ si sa ty nestal tým najhorším, no teraz zisťujem, že som naladená do najhoršieho.. Mám teraz nejakú prácu, nevolaj mi!“

(smiech)

– Ale nerobte to „o ňom“, urobte z toho „o vás“.

Hosť: Ukázať to sama sebe?

Abrahám: Vo vortexe to budete vidieť prirodzene.

– Keď dostanete tú časť bezpečia a istoty. Keď sa tam dostanete a cítite to. Každý – všetky ukazovatele budú – to potvrdia.

Hosť: A keď vypadnete? – Toto je skutočne divná otázka, ale vždy som hovorila – keď manifestujem a som „tam“.. – môj život tak do roka dozadu.. – tá „žltá“ – tá ožiarená cesta – tá cesta bola taká akoby jasne žltá. A potom – niekedy to nie je jasne žltá, niekedy je to akoby napoly, – ale keď ste vo vortexe, je to..? –

Abrahám: – Vždy jasné, vždy nepopierateľné a skvelé, vždy isté.. Vravíte: „Nestarám sa o to, čo si myslíš, toto je to, čo robím.“ – Jednoducho to VIETE.

Hosť: Vy ste úžasní!

(smiech)

Abrahám: Sme úžasní. Súhlasíme.

(potlesk)

Hosť: Ste fakt skvelí.

(potlesk)

Abrahám: Vy takisto.

Hosť: A – keď s vami rozprávam – myslím tým – „Abrahámovia“ – chcem povedať, – máme svojho vlastného Abraháma.. – Takže, keď som v lietadle a meditujem a vravím Abrahám – je to všetko to isté, áno?

Abrahám: Keď vy ste – vo svojom vortexe, máte prístup k tej istej nekonečnej inteligencii, ktorú my máme a ktorou sme. Áno.

– Inými slovami – tá oddelenosť tam.. – nikto nepotrebuje Esther v tomto formáte a v skutočnosti, – ak ste mimo vortexu a Esther vyjadruje spôsobom, ktorý môžete počuť svojimi fyzickými ušami, to čo mi vieme, – aj tak to nebudete počuť.

Inými slovami, musíte byť v blízkosti čohokoľvek, čo hovoríme, aby vám to dávalo zmysel, – dokonca aj cez vaše uši. A keď ste vo vortexe, tak nepotrebujete Esther.

Hosť: – Pretože to môžeme počuť..

Abrahám: – Pretože vy – ste si vedomá toho, kde sú vaše riešenia – toho, kde sú vaše odpovede. Ste v.. – život vám to ukazuje. Slová neučia.. To najlepšie, čo tuná môžeme urobiť so slovami, je potvrdiť to, čo už viete.

..Alebo nahnevať vás, ak ste v mieste nevedenia…

(smiech)

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Nechať veci ísť znamená dostať sa do vortexu

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.