05-24-2020-abraham-hicks

Abrahám: Dobré ráno. Sme mimoriadne potešení, že ste tu. Je dobré stretnúť sa spolu za účelom spolutvorenia. Súhlasíte?

Publikum: Áno.

Abrahám: Viete, čo chcete? – Tu a teraz.. Máte jasno v tom, prečo ste prišli? – Tým najlepším účelom stretnutí, ako je toto, je – je to dobré prostredie na to, aby ste sa „vykalibrovali“ na svoje Pravé Ja. – Je to tu pre vás ľahšie – keď počujete Estherinu interpretáciu našej vibrácie – čo je vibráciou vášho Zdroja. – Je ľahšie vyladiť sa do nej. – Keď počúvate, keď sa do nej vciťujete.

Každé slovo, ktoré Esther nachádza ako predĺženie našej vibračnej ponuky je vibračne precízne vykalibrované do jadra toho, kým Ste. Je to to, čo my radi nazývame vibračne presným a správnym. Čiže keďže tam nie je žiaden nedostatok („vypadávanie“ dobrého/zatemnenie) , tak ani u vás nebudú aktivované žiadne také výpadky a negácie. A je to istý druh príjemného prostredia, kde jednoducho môžete pozorovať okolnosť/podmienku a tá podmienka vás vykalibruje do vášho Zdroja.

A to je pekná vec, .. – len to, že vy nechcete byť závislými na veciach ako je táto…

A – vôbec sa nechcete stať závislými na podmienkach (okolnostiach) ako takých. – Pretože, ak ste niekto, kto pozoruje situáciu – a to vo vás aktivuje vibračnú odpoveď, ktorá sa potom stane vaším bodom príťažlivosti – a to je niečo nádherné – je to dobrá vec, ktorá sa deje vo vašom vnútri, – no ak si vytvoríte zvyk ponechávania toho, aby podmienky boli vaším dôvodom kalibrovania sa na to, kým ste..

– Inými slovami, ak jednoducho iba reagujete (odpovedáte) – niečo dobré sa udeje a vy sa cítite dobre – a udeje sa niečo zlé a vy sa cítite zle, – potom – nemáte žiadnu skutočnú tvorivú kontrolu vášho vlastného vibračného výstupu. – Čiže ste istým spôsobom ako korková zátka poskakujúca navôkol na rozbúrenom mori – s takmer zanedbateľnou kontrolou toho, čo k vám prichádza.

Takže, – zatiaľ čo toto je príjemné prostredie na ľahkú kalibráciu, – my nechceme, aby ste sa dostali do osídiel potrebovania „ľahkých“ prostredí.. – no vy už istým spôsobom ste v nich…

Publikum: (smiech)

Abrahám: – Tí ľudia, s ktorými je ľahké byť – vy chcete byť s nimi. A tí ľudia, s ktorými je ťažšie byť – s nimi nechcete byť. – A chcete kontrolovať podmienky vašej životnej skúsenosti, pretože, – ak sa podmienky manifestujú spôsobom, ktorý máte radi – je to ľahšie cítiť sa dobre a – Ó – vyznie to od nás ako rozporuplná správa – nie je, no môže to takto znieť pre tento dôvod: Keď už raz získate kontrolu nad tým, ako sa cítite, – potom sa budú dobré veci okolo vás hromadiť – budete ich priťahovať. Je to všetko príťažlivosť – príťažlivosť – príťažlivosť..

A potom – je logické, že by ste pozorovali tieto dobre pociťované veci – a teda je logické, že viac dobre pociťovaných vecí by prichádzalo.

No my tak veľmi pre vás chceme, aby ste porozumeli tomu rozdielu medzi – .. – zámerným (vedomým) kalibrovaním a kalibrovaním mimovoľným. – Chcete vyhľadávať veci, na ktoré sa chcete kalibrovať a chcete odvracať vašu pozornosť od tých vecí, na ktoré sa nechcete kalibrovať.

A narodili ste sa s riadiacim systémom, ktorý.. – by to mohol pre vás urobiť ľahkým! – Ak by ste jednoducho porozumeli tomu, že ak to pociťujete ako dobré – je dobré tomu venovať vašu pozornosť – a ak sa pri tom necítite dobre, – je dobré stiahnuť z toho vašu pozornosť.

No – keď povieme – „Odvráťte od niečoho svoju pozornosť“, to už samé o sebe od vás vyžaduje poprieť zákon príťažlivosti, pretože, ak je to vo vás aktívne, nemôžete od toho odvrátiť svoju pozornosť.

– Nie je to ľahká vec. Kvôli tomu, že zákon príťažlivosti vás udržiava v blízkosti nejakého myšlienkového návyku – to je to, čím sú presvedčenia – sú myšlienkovým návykom – myšlienok, v ktorých myslení pokračujete.

– Nie je to pre vás jednoduchá vec – odvrátiť sa od nich preč, pretože vy im veríte, – a zákon príťažlivosti vám ich doručuje a potom im veríte viac a potom ich vám zákon príťažlivosti doručuje a potom im veríte viac a vravíte – „Vidíš, je to pravda!“ – A my vravíme – vy ste z nich urobili pravdu! Vy ste z nich urobili pravdu. Vy ste sa na to zameriavali.

– A vy vravíte – „Nie, to bolo pravdou už predtým, ako som to videl!“ – A my to nespochybňujeme. Tam vonku existuje mnoho vecí, ktoré sa vôkol vás vznášajú, prezentujú sa vám, získavajú vašu pozornosť – my nepopierame to, že by tam neboli pre vás k pozorovaniu..

– My len chceme, aby ste používali váš riadiaci systém efektívnejšie, a nezameriavali ste sa neustále na problémy, ktoré potrebujú byť napravené. Aby ste sa nesústreďovali bez prestávky – na vyzváňajúce telefóny v hľadisku.. (smiech)

– Ťažké nevšimnúť si to, že? – Je naozaj zlé, že sa toto deje! (smiech) – Je to zlé – zlé – zlé – zlé – zlé… (smiech) Ťažké uveriť, že niekto mohol dovoliť, aby sa toto stalo.. (smiech) Riadne bezohľadné, nemyslíte?! (smiech)

– Alebo to môže vôbec nevadiť. –  Nikto nezomrel.. (smiech) – Oh, – aj keď niekto sa už k tomu predsa len chystá.. (smiech) …

Teda, – zákon príťažlivosti je Ten Zákon, ktorý riadi všetko, čo JE. Je to vibračný – manažér. Je to to, čo je v pozadí – rádiostaníc, – vysielajúcich a prijímajúcich. Inými slovami – signály sú v zhode.

A zatiaľ čo my nemusíme vysielať pre Esther takým spôsobom, aby mohla nájsť technické výrazy, ktoré môžu byť odborne pochopené vedcami, – môžeme vám povedať, že dostanete to, o čom rozmýšľate, – či už to chcete, alebo nie.

Môžeme vám povedať, že presvedčenie je len myšlienka, v ktorej myslení pokračujete – je to myšlienkový návyk. A môžeme vám povedať: Niekedy udržiavate presvedčenie, ktoré vám neslúži dobre. A niekedy udržiavate presvedčenie, ktoré áno. A my od vás len chceme, aby ste sa stali lepšími a lepšími v utriedení si tohto.

A tiež, – ako sa tu dnes pohybujeme vpred, – sme dychtiví hovoriť s vami o čomkoľvek, na čom vám záleží. No chceme, aby ste šli preč z tohto stretnutia so silným zmyslom.. poznania, – že máte väčšiu schopnosť sústrediť sa, ako ste sami sebe pripisovali.

– Že zákon príťažlivosti pre vás nerobí ľahkým zmeniť myšlienku uprostred prúdu. Pretože, ak máte presvedčenie, o ktorom ste už nejakú chvíľu premýšľali, – a koniec koncov – niektoré z tých presvedčení, ktoré si držíte, – si myslela vaša matka. – Vaša matka im verila. A pretože ona im verila, demonštrovala ich v svojom vlastnom živote. Pretože dostáva to, čomu verí.

Takže ak ste svedkom toho, že niekto dostáva niečo, čo vyjadruje stále dookola, – ako by vraveli – „Toto je spôsob, akým život funguje“ – a potom demonštrujú, že toto je tak, ako funguje život, – potom nie je ťažké rozumieť tomu, prečo udržiavate tiež niektoré z týchto presvedčení.

– My len chceme, aby ste vedeli, že môžete upraviť presvedčenia, že môžete premostiť presvedčenia, že môžete zmeniť presvedčenia, – a toto je ten najdôležitejší faktor vtom, aby ste to boli schopní robiť efektívne: „Vy ste viac, ako to „ja“, ktoré vidíte sedieť tu, v tejto stoličke“…

Ste Zdroj Energie. – Ste predĺžením Zdroja Energie a táto vaša časť – Zdroj Energi – existuje práve Tu a Teraz. – My ju voláme vaše Vnútorné Bytie, niekto ju nazýva váš Zdroj, alebo vaša duša, – ale táto vaša časť udržiava presvedčenia tiež!

– Táto časť vás robí viac ako presvedčenie – táto vaša časť VIE veci o vás.

Táto vaša časť POZNÁ vašu hodnotu, POZNÁ vašu cenu, pozná vašu schopnosť, POZNÁ vaše pravdepodobnosti a možnosti. VIE s istotou KTO STE a že VY – môžete byť, či robiť či mať čokoľvek, čo si zvolíte. Že táto časť – vaše Vnútorné Bytie to VIE.

– No vy máte na toto vykalibrovať vašu vibráciu, – čo znamená – .. Niekedy máte pozerať „tamto“, namiesto toho, kde ste sa zvyčajne zvykli pozerať. A to z vašej strany zaberie trochu – rozhodovacieho procesu, – robenia rozhodnutí.

– Ten svet, ktorý je vám pekný/milý, – a je tam toho mnoho, že? – to vás bude dráždiť do „podmienečnej kalibrácie“. Pretože, ak vás niekto miluje a vy cítite z jeho strany vaše ocenenie, – je to tak dobrý pocit, či nie? – A potom budete vyhľadávať od tej osoby dobrý pocit. – No to si od tej osoby žiada veľa. – Pretože nie je prácou tej osoby udržiavať sa v stabilnej kalibrácii so všetkým dobrým pre vás, – tak, aby vy ste sa mohli potom vyladiť na nich, kvôli tomu, aby ste sa naladili na dobré veci, ktoré chcete!

Oni vás pustia nadol (nechajú padnúť) – zakaždým. 100% z toho času – tí ľudia, na ktorých sa vylaďujete, ktorí sú v tomto po nejaký čas skutočne dobrí, a PRÍŠERNÍ v tom po zvyšok toho času, – nechajú vás padnúť zas a znova a znova a znova a znova a stále dookola, pretože vy hľadáte kalibráciu na všetkých zlých miestach!

– Vy to vyhľadávate, – a je pekné nájsť to, – takže, – ako by sme vám toto mohli povedať? – Kalibrujte sa na to najlepšie z toho, kým ste – a dobré veci k vám prídu, – no nenechajte sa chytiť do osídel tých dobrých vecí, ktoré k vám prichádzajú! – niečo také hovoríme.

Vaša kalibrácia k vám prinesie krásu a ľúbeznosť, – len sa nechyťte do osídel tej ľúbeznosti, ako zdroja vašej kalibrácie. – Nechajte ju byť dôsledkom/výsledkom vašej kalibrácie! – Nie dôvodom vašej ďalšej kalibrácie. – Dáva vám toto zmysel?

– Pretože oni sa môžu zmeniť v mincu (ktorá sa otáča).. – Ste tam, zahryznutí do kalibrácie na niekoho, kto vás zbožňuje.. (smiech) – dokonca ani neviete, že vaše Vnútorné Bytie existuje – kalibrujete sa na túto osobu.. A potom.. Oni majú tú drzosť.. zomrieť. (smiech) – To ako fakt?! (smiech) – To jednoducho nevyzerá byť správne! (smiech) – Ty si môj dôvod toho, že sa mám rada, – a teraz si jednoducho preč?!

– Alebo.. – od vás odvrátia pozornosť, keď idú na obed. (smiech) Tá trúfalosť! (smiech) Niekedy idú do práce.. (smiech) Niekedy chcú sledovať niečo v televízii, – čo vy sledovať nechcete.. – Mali by vedieť niečo lepšie ako toto! Mali by tam byť na to, aby vám slúžili! (smiech) Ale to oni nebudúúú… To robiť nebudú.

Vy sa chcete upnúť na niečo, čo je stabilné/trvalé, isté a pravé. – Chcete sa kalibrovať na zdroj toho, kým ste. A! – Chcete to robiť v predstihu – ešte pred tým, ako by ste sa mali nalaďovať a „dorážať“ na kohokoľvek z nich, – v akýkoľvek deň. – Pretože, – zvyčajne – prví ľudia, ktorých stretnete, „vás budú kalibrovať“..

– Vstávate… hlúpym omylom spadnete do vášho dňa… dostanete sa do svojho auta… – a ten osol na ulici vás skalibruje!!! (smiech)

Tu by ste mali vedieť, že my volíme špecifickú vibráciu a Esther zvolila toto slovo. (smiech)

My sme jej odoslali vibráciu, ktorá hovorila: „tie veci tam vonku, ktoré k vám prichádzajú, – ktoré myslíte, že si nezaslúžite, – ktoré vás obrovsky otravujú a znechucujú, – a to slovo osol (či nejaké menej uverejniteľné 😉) (smiech) bolo tým najlepším slovom (smiech) ktoré zaobalilo to, čo tak mnohí z vás cítite, keď „narazíte“ do vecí – ktoré – nepociťujete dobre.

– A tak, my len chceme, aby ste porozumeli tomu, ako to funguje – a potom mali zábavu vo vašom každodennom vylepšovaní vašej vlastnej kalibrácie. – Áno?

A teraz, – čo myslíme „kalibrovaním“, – vylaďovanie/nalaďovanie. – Ak ste niekedy nalaďovali gitaru, tak niečo viete o kalibrácii.. – Nalaďuje sa hocičo, – dokonca aj keď vylaďujete signál vášho rádia, tak to robíte, – ale niekedy nevidíte tie vlny, – je to skutočne zábava, keď môžete sledovať pravú kalibráciu!

Môžete to jednoducho vidieť prichádzať presne do súladu. Ak máte dobré ucho, môžete to počuť prichádzať. Ak máte dokonalý sluch, môžete počuť kalibráciu harmonizácie hlasov či zvukov a podobne.. A teda – je to fyzika. Veda. Súčasť vášho sveta, ktorú zažívate celé dni, – každý deň, – dokonca bez toho, aby ste to vedeli.

– A predsa, – narodili ste sa s tým najsofistikovanejším senzorom kalibrácie, ktorý by ste si mohli kedy predstaviť, – máte vo svojom vnútri Energiu Zdroja, vykalibrovanú do vibrácie bez odporu. – Čo znamená, že v tejto frekvencii nie je žiaden šum/rušivý impulz.

A keď sa na toto naladíte – a pociťujete to ako „normálne“.. – a robíte to dostatočne často, že je to to, čo skutočne chcete – takže je to pre vás akoby váš sviatok (to, po čom idete) – niečo ako, .. – Esther to má naozaj rada, chodí od jedného domu k druhému a jej počítač jej ponúka možnosti toho, ktorý maliar (natierač) je jej „prednastaveným“ maliarom.. – Pretože pokým toto neurobí, tak musí zvoliť zo zoznamu maliarov.

Je to tak pekné, keď urobí toto rozhodnutie, a potom tam počítač už ide vždy, – takže nemusí zakaždým o tom premýšľať. – Viete o čom vravíme? – Nechcete sa nakalibrovať na ten najpravdivejší signál toho kým ste? – takže už potom o tom nemusíte rozmýšľať zakaždým – môžete to jednoducho cítiť…

– Budeme o tomto veľa rozprávať, keď sa tu dnes budeme pohybovať vpred.

Takže.. Vieme že máte pojem o tom, o čom rozprávame, tvoríte si svoju vlastnú realitu, – čo znamená, – že ponúkate nejakú vibračnú frekvenciu, – čo znamená, že na vibračnú frekvenciu reagujú všetky veci navôkol – a že ak to nevysielate, – nevracia sa to späť k vám.

Čiže ak sa niečo vracia späť k vám, – vysielate to. Je to až takto jednoduché.

– Nesmierne sme si túto interakciu užili… (smiech)

Dychtíme po tom, rozprávať sa s vami o čomkoľvek, na čom vám záleží, – neexistuje tu nič mimo limit, budeme tu mať dnes spolu nádherný deň. O čom chcete rozprávať?

– Preklad (Pôvodný záznam )

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Naučiť sa dôverovať a nechať veci, aby sa stali

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.