1473 2

100% vašej práce je byť v stave prijímania – Abraham-Hicks

Tvorenie

Abrahám: …Toto je tak veľký kúsok , – ak by sme vás mohli presvedčiť, – a nezaberie to veľa, pretože ste presne tam,- ak vás môžeme priviesť priamo do vedenia toho čím život vždy je, – – je len sledom…