02-14-21-abraham-hicks-1

Abrahám: …Toto je tak veľký kúsok , – ak by sme vás mohli presvedčiť, – a nezaberie to veľa, pretože ste presne tam,- ak vás môžeme priviesť priamo do vedenia toho čím život vždy je, –

– je len sledom viac spojení,- viac spojení,- viac spojení,- viac spojení, – namiesto snaženia sa urobiť z práve tohto spojenia to jediné-, ktoré vás vezme celou tou cestou k čomukoľvek, čo chcete…

– počujete nás? hovoríme aj k vám…

Publikum: (smiech)

– Je to práve to spojenie/zapojenie v tomto momente,-  pre ten pocit v tomto momente,-  pre spojenie v tomto momente…

– Inými slovami chcete,.. – držať vaše receptory tak vnímavé a prijímajúce, – tak veľmi, ako sa len dá ,- to je tým najlepším spolutvorením, ako vidíte..

– Takže, keď spolutvorcovia prídu,- a hráte s nimi a s tým najlepším z nich,- nechajte to byť vibračnou skúsenosťou, ktorú spolu máte.

– Niekedy budete mať výmenu s niekým, kto bude zložkou, ktorá vo vás zapríčiní aktiváciu niečoho nepravdepodobného, čo by sa nikdy neaktivovalo bez nich, pričom oni si ani nemusia uvedomovať ten svoj príspevok.

Hosť:  Absolútne, áno..

Abrahám: …takže vlastne ani nemusíte chcieť identifikovať každý kúsok každého vášho spolutvorcu, -to je to, prečo vás chceme vziať späť k pochopeniu ,- že už je to hotové..

– A vyžaruje to signál a vy prijímate ten signál o vašej ceste, – o ceste, ktorá vám vždy leží pri nohách, takže 100% vašej práce je..,- snažíme sa nájsť slová, aby ste nikdy nezabudli, čo je vašou prácou,- 100% vašej práce je.. – Zvýšte svoju vnímavosť/receptivitu, svoj stav prijímania, – o tom je to!

Hosť:  Prestaň si stáť v ceste.. –

Abrahám: Zvýšte svoju receptivitu/vnímavosť/prijímanie ,- čo znamená buďte tak šťastný, ako len môžete, – buďte tak odpočinutý, ako len môžete, – majte tak veľa zábavy, ako len môžete, – cíťte sa tak dobre, ako len – môžete, – chcete zvýšiť svoju receptivitu…

– Nesnažíte sa všetko vyriešiť, – nesnažíte sa vybrať si najlepších partnerov, – vesmír vám ich vyberie a pošle ich priamo k vám, V HÚFOCH…

Hosť: – Len povedať áno..

Abrahám: – len zvýšte svoju vnímavosť, svoj stav prijímania –  a keď to vnímate ako – „áno“ –  povedzte,- „áno“ – nehovorte len tak áno… – keď to cítite ako, – „áno“ –  povedzte – „ÁNO“- !

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Nastavte sa stabilne na svoje Pravé Ja

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.