03-15-21-abraham-hicks

Hosť: Počúvate to stále, každý seminár.. tak som sa vzdala premýšľania o tom, že sa sem dostanem.. – polovica mojej otázky bola zodpovedaná a…- tu som..

Abrahám: Takže ste nechali tak silnú otázku, ktorá spôsobovala odpor natoľko, že ste sa nemohli dostať do kresla…

Hosť: Áno.

Abrahám: A teraz tú otázku kladiete nám?

Hosť: Nie, nie…

Publikum: (smiech)

Abrahám: ..Počúvajte nás – inými slovami, – toto skutočne chceme zdôrazniť …

Hosť: iste..

Abrahám: ..Takže ste TO nechali tak a teraz o čom s nami chcete hovoriť je iné ako bolo TO?

Hosť: No.. mám pocit, že musí byť.. – pretože, keď sa sústredím na tú tému, mám stále tie isté negatívne emócie…

Abrahám: Takže by ste boli v kresle (na semináre Abraháma) a stále v stave odporu.

Hosť: No… ja dúfam, že nie.

Abrahám: Bolo by to tak.., – nechajte nás vám to vysvetliť..

Hosť: Okey.

Abrahám: Takže je tu niečo, čo nie je zodpovedané a vy to necháte tak, – a keď to necháte tak, tak to rozžiarite.

Hosť: Áno.

Abrahám: ..A teraz ste tu.. neprinášajte TO späť!,-

Hosť: Nie, nechcem…

Abrahám: Chceme si byť istí, že to všetci správne pochopili..

Hosť: Okey..

Abrahám: Nie je to zaujímavé? Bude to stáť veľa peňazí, – možno sa dostanem do lietadla a odletím vidieť toho ducha…

Publikum: (smiech)

Abrahám: … ale nebudem posmelená hovoriť o ničom, čo je pre mňa dôležité, -pretože hovoriť o niečom, čo je pre mňa dôležité bráni tomu, aby sa to stalo.

Hosť: Správne.

Abrahám: Dobre, pochopili ste..

Publikum: (smiech)

Hosť: Prvý segment tohto dňa so mnou rezonoval ako nič iné, – cítila som to tak v popredí, – celá tá konverzácia o pondelku, – skutočne som z toho mala dobrý pocit, – oh bože moja myseľ sa pri vás tak utíšila, – oh viac o spokojnosti, skutočne by som sa rada posunula ďalej…

Abrahám: Dôvod, prečo sa pri tejto konverzácií cítite tak dobre je… pretože to skutočne je v popredí tejto konverzácie, ktorú spolu máme, – je to jemné doladenie toho, prečo sa pri niektorých veciach cítite lepšie než pri ostatných, – a nezáleží na tom, čo je to, čo chcete, – nezáleží na tom, či je to materiálna vec alebo kopa peňazí alebo vzťah, – nezáleží na tom, čo to je, – dôvod, prečo to chcete je ten, že veríte, že sa budete cítiť lepšie, keď to budete mať.

Takže, každý chce dosiahnuť túto „spokojnosť”, – a chceme použiť slovo  „spokojnosť”, pretože je to odlišné slovo od toho, ktoré bežne používate, keď poviete: „chcem žiť až na veky šťastne”,- je to odlišné slovo od toho, ktoré bežne používate pre úspech, – „úspech, chcem úspech” – hovoríme už dlho, že „úspech” je nadšenie, ktoré cítite a dnes vám hovoríme – „úspech” je nadšenie, ktoré cítite alebo spokojnosť, ktorú cítite, – je to o skúmaní niečoho, prečo je niečo viac uspokojujúcejšie než niečo iné, – takže na krátku chvíľu… kedykoľvek sa pristihnete v stave spokojnosti, zastavte sa a opýtajte sa samých seba, prečo sa cítim tak spokojne práve teraz, – je to preto, že som sama a moje myšlienky sú čisté? Je to kvôli atmosfére..? Prečo sa ohľadom toho cítim tak spokojne?

A keď sa to budete pýtať samých seba najbližší mesiac alebo dva, – čo sa vám stane, bude to, že si začnete uvedomovať, čo robíte s energiou v každom okamihu, – čo je to o čom zámerne tvorenie je, – čo robím s energiou? Nemá to nič spoločné s tým, čo niekto iný robí, – s tým čo niekto iný vytvára…nemá to nič spoločné s tým, čo ste kedy vytvorili, – skutočne, na čo sa zameriavam práve teraz? A keď na to začnete prichádzať.. v poriadku, pretože takto k vám prichádzajú odpovede znovu a znovu, bez ohľadu na tému, – ak sa cítite spokojne, tieto odpovede k vám budú prichádzať a vy poviete – vy budete vedieť, – oh, som v stave bez odporu a keď moje uspokojenie je veľké a ja som v stave bez odporu a sústredím sa dostatočne tak, že je tam rozvíjajúca hybnosť alebo expanzia mojej túžby, – moja túžba rastie bez prekážok, – to je to, o čom je pocit uspokojenia/spokojnosti, – moja túžba rastie bez prekážok.

Hosť: môžeme o tom viac hovoriť, je to naozaj dobré.. cítim sa ako… mohla by som mať túžbu, myslím tým…napríklad…

Abrahám: Raz sme povedali jednej žene, snažili sme sa s ňou hovoriť o tom, čo chcela, – no ona príliš nespolupracovala.. – a potom sme začali vymenovávať pár vecí, – a ona nám povedala: „to nechcem, to som už dostala…to som už dostala…to som už dostala”, – čím dávala najavo sebe aj všetkým ostatným, určite aj nám a ešte sme to zosilnili, – je to, že mnoho ľudí si myslí, že túžba alebo chcenie je len o veciach, ktoré sa ešte nezhmotnili/nemanifestovali, takže si neuvedomujete, že by ste sa mali sústrediť na mnoho vecí, ktoré už sú vo vašej skúsenosti a oceniť ich, čo spôsobí, že hybnosť expanduje a prinesie viac uspokojenia.. – hovoríme vám už roky, keď žiadate, aj dostanete – to je prvý krok, – život zapríčiní, aby ste žiadali, – krok dva – Zdroj vám to prinesie, – krok tri – musíte byť v stave prijímania.. dnes vám chceme povedať – musíte sa cítiť spokojne, aby ste boli v stave prijímania, – ak sa necítite spokojne, nie ste v stave prijímania.

Takže mohli by ste sa pozerať na niečo, čo chcete, čo sa ešte nemanifestovalo a zároveň cítiť uspokojenie? To nedáva logiku.. – chcieť niečo a pozerať sa priamo na neprítomnosť toho a zároveň sa cítiť spokojne.. – ale mohli by ste sa sústrediť na čokoľvek iné na svete pričom by ste sa cítili spokojne a zároveň by ste boli „umožňovateľ” v rovnakom čase?

Toto je „nový kúsok” pripravený byť použitý.. – čo je príčinou mojej spokojnosti? Chcete vedieť, čo je vašou spokojnosťou? Vašou spokojnosťou je byť tým, kým ste. Vaše uspokojenie nemá medzeru medzi vami a vaším vnútorným bytím… ale vaše Vnútorné Bytie, – priatelia.. aaaaah.. vaše Vnútorné Bytie expandovalo tak veľmi práve teraz, vaše Vnútorné Bytie drží viac…musíte držať krok…musíte držať krok s vaším Vnutorným Bytím – myslíme tým, máte sa držať manifestácií? – Nie.

Musíte držať vibračný krok, vy ste vaše Vnútorné Bytie rozšírili, ak s ním nedržíte krok, tak sa necítite spokojne. Takže spokojnosť je základ môjho šťastia? Spokojnosť je základ môjho úspechu? Nazvime to spokojnosť, namiesto šťastia. Nazvime to spokojnosť, namiesto úspechu. Nazvime to spokojnosť, namiesto – manifestácia… poznáte ten pocit? Aahh to je príjemné, ahh toto je tak príjemné,, aaahh ahhhh spokojnosť… len sa cíťte spokojne aspoň na chvíľku…

Občas nám ľudia povedia, najmä v začiatkoch, keď sa s nami len zoznamujú: Abrahám, chcem tak veľa vecí, tak dlho – a ono to neočakávane, – bam bam bam, – manifestácie sú všade. Bolo to ako keby som držal natiahnutú gumičku a potom ju pustil, – manifestácie každého druhu.. – a my hovoríme – tak veľmi ste túžili, že ste si bránili to vpúšťať (do svojej skúsenosti), – a teraz, pozeraním sa na život trošku odlišným spôsobom sa k tomu približujete, – tak ako vás chceme prinútiť premýšľať v zmysle byť „vibračný vnímateľ” radšej ako „konateľ” alebo dokonca „preciťovatel” radšej ako „rozprávač” – keď k tomu začnete pristupovať trochu odlišne, tak začnete hľadať nové cesty k veciam, ktoré váš vzor myslenia blokoval.

.. Boli ste niekedy s priateľom a… keď si sadnete.. – máte stále tú istú konverzáciu znova a znova a znova dokola, – a je to často o niečom, čo chcú a čo neprichádza a oni si myslia, že možno ešte jeden dialóg o tej téme ich cez to dostane…

Publikum: (smiech)

Abrahám: …ale nedostane. Jeden dialóg naviac vás z toho nedostane, musíte nájsť cestu, ako nájsť „faktor spokojnosti”, – teraz, možno priateľ, ktorého navštevujete, vám môže pomôcť vidieť to odlišným spôsobom a možno to pomôže odmäkčiť trochu odporu, ale stále.. skutočne to ide pomaly… takže Abrahám, skutočne by to mohlo byť tak jednoduché ako: Mám 10 vecí, ktoré skutočne chcem a jedna z nich je tak uspokojujúca ,- je to skutočne tak jednoduché, že sa budem sústreďovať na tú jednu – a zvyšných deväť sa uskutočnia? – Áno.

Abrahám, je tu 10 vecí, ktoré chcem a takmer všetky z nich sú pre mňa na skutočne veľmi uspokojivom mieste, ale je tu jedna vec na ktorej stále pracujem, – mohla by som pokaziť „faktor spokojnosti” zvyšných deviatich, sústredením sa na jednu vec pri ktorej sa tak tvrdo snažím? – Áno.

Takže teraz máme na vás niekoľko otázok.. – veríte, že vaše Vnútorné Bytie existuje? Veríte, že je tam vortex vašej expanzie a vývoja, ktorý existuje a ktorý odpovedá zákonu príťažlivosti a ktorý sa rozpína a vyvíja a stáva?

Hosť: Áno.

Abrahám: Veríte, že vaše emócie sú indikátor toho, ako s tým ste, alebo nie ste v súlade?

Hosť: Áno.

Abrahám: Nie je túžba po spokojnosti zdá sa najpraktickejšou aplikáciou vášho splývania/sceľovania sa s tým? – A ak ste s tým častejšie splynutá, pretože nerobíte tú vec, ktorú robíte, – ktorá vás drží od toho splynutia, – ako napr. hovoriť o tom, čo nefunguje, – ooohh… nie je to logické, že práve sústredením sa na viac vecí, ktoré vás uspokojujú – k vám príde viac vecí, ktoré chcete?… je vari cestou k tomu, čo chcete, viac pracovať? – Je tou cestou ťažká práca?

Hosť: Nie..

Abrahám: Je to vy-wrestlingovať iných na zem a zabiť ich?

Publikum: (smiech)

Abrahám: Je to viac skúšok z toho? Je to nájsť niečo, z čoho sa teraz cítim dobre? Je to zámerne ísť niekam, kde môžete mať najlepší výhľad na západ slnka? Alebo východ slnka…to je uspokojujúce, však?

Publikum: áno

Abrahám: Nie je to masáž? Môže byť? Je to nejaké nádherne pripravené jedlo pre vás? Teraz, môžete pokaziť všetky tieto veci protichodnými myšlienkami, ale nie sú tieto myšlienky jednoduchšie? Je jednoduchšie pre vás cítiť sa spokojne, keď ste na dovolenke alebo v práci?

Publikum: smiech

Abrahám: Len sa pýtame, keď ste na dovolenke alebo keď ste v práci?

Publikum: ticho

Abrahám: Vy ste ohluchli?

Publikum: smiech

Abrahám: Je pre Vás ľahšie cítiť spokojnosť keď ste na dovolenke alebo v práci?

Publikum: na dovolenke (smiech)

Abrahám: Chvíľu vám trvalo, aby ste si to pripustili…ako keby ste si mysleli, že niekto vstúpi do miestnosti a okamžite vás prepustí..

Publikum: (smiech)

Abrahám: Takže, čo je na dovolenke také uspokojujúce, cítite sa slobodnejšie? Takže je to sloboda.. aby ste si VY vybrali, čo robíte,- to, čo je pre vás uspokojujúce,- ako keď to za vás vyberá niekto iný. Takže toto nie je ťažké, však nie? Je viac uspokojujúce byť na dovolenke ako byť v robote. Chceme len vedieť, či poznáte rozdiel medzi tým, čo je uspokojujúce a čo nie je.. takže teraz…,- Môžete byť neustále na dovolenke? ,-

Publikum: ÁÁÁÁNO!!!!

Abrahám: Prečítali ste veľa našich kníh.

Publikum: (smiech)

Abrahám: Nie je logické, že môžete byť stále na dovolenke, však? Nesmerujeme to tam, kde si myslíte, že to smerujeme… nesnažíme sa vás viesť k tomu, aby ste boli v práci spokojní, povedzme si to na rovinu, práca je na prd.

Publikum: (smiech)

Abrahám: Len s vami žartujeme..,- čo chceme je to, aby ste rozlišovali medzi tým, čo vás uspokojuje viac ako iné veci? ,- Nenechajte nikoho iného, aby vám hovoril, ako by ste sa mali cítiť a čo by ste mali robiť,- chceme, aby ste sa prebudili k tomu, čo vás uspokojuje, ak to neurobíte, uznajte, že máte slobodu robiť to, čo chcete.. a vy poviete: „nie, vlastne som oveľa šťastnejšia, keď robím všetky tie veci, čo odo mňa ostatní chcú…“ potom už pre vás neexistuje nádej aby ste našli váš navádzací systém..,- ak nemôžete zistiť, čo je horúce a čo studené alebo pri čom sa cítite dobre a pričom nie, potom vaše vedenie nebude pre vás fungovať.

Takže hovoríme o faktore spokojnosti, pretože faktor spokojnosti je to, čo prevažuje vo vašom systéme emocionálneho vedenia, a ak nie ste ochotní pripustiť, čo je lepší pocit, tak potom nemáte žiadne vedenie..,- vidíte kam sa tým dostávame?,- Takže povedzme, že ste počúvali naše nahrávky a teraz uznávate, že takmer v každej jednej téme viete, čo vo vás vyvoláva lepší pocit,- tento pocit je lepší než tamten,- tento pocit je lepší než tamten…myslíte si, že ste toho schopní? Teraz nehovoríme o manifestáciách, nehovoríme o veciach, ktoré robíte alebo ktoré musíte robiť.. len sa vás pýtame – je možné to, aby ste obrátili svoju pozornosť k veciam, ktoré vás uspokojujú a preč od vecí, ktoré nie? Môžete zapnúť televízny program, počúvať a CÍTIŤ či je pre vás uspokojivý alebo nie,- a akonáhle urobíte toto odhodlanie, myslíte si, že teraz máte silnejší impulz alebo múdrosť, pohnúť sa smerom k tomu, čo je pre vás uspokojivé a preč od toho, čo nie je dostatočne uspokojivé,- keďže ste už v tom „behu” bude sa hybnosť budovať rýchlo smerom k veciam na ktorých vám záleží a odpor, ktorý vám bráni pri veciach, na ktorých vám naozaj záleží, sa začne vytrácať tak rýchlo, že váš „vnímavý režim” uvedomenia si svojich pocitov toho, čo majú robiť vaše impulzy, ktoré budú tak dychtivé, že ľudia si začnú všímať rozdiel vo vašom prúdení… ,-

Budete menej váhaví, viac istejší, budete rozhodnejší, budete príjemnejší, ale predovšetkým – budete mať náladu v ktorej budete mať ľahkosť a spokojnosť,-

Budete vyzerať ako mačka, ktorá prehltla kanárika,- a tých ľudí ktorých ste niekedy videli vedzte, že sa niečo deje povedia – niečo sa tu deje,- nepovedia vám čo to je, ale vy viete, že niečo to je. To je tá cesta kedy objavíte tých ktorí nevedia o čo ide.. a zatiaľ čo „novo nájdená nálada”, ktorá bude pokračovať a naberať na hybnosti až pokým sa s tým úplne stotožníte, je ten najväčší nástroj alebo výhoda, na ktorú sme vás kedy mohli upozorniť..

Už dávno vám hovoríme, že život má byť o tom, aby ste sa cítili dobre a že život má byť zábava a že dostanete, čo chcete, že vesmír je na vašej strane a že keď požiadate tak je dané – a teraz je čas pre vás veriť v to, je čas pre vás nechať vesmír aby vám ukázal, ako je to pre vás pripravené.

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Nekalibrujte sa na reakciu inej osoby

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.