03-25-21-abraham-hicks

Hosť: – No, niečo také, o čom rozprával aj on – o dvojici, – čo ak len jeden z nás tam robí tú prácu na pozitívnych aspektoch.. – môžem napraviť.. – o-o.. („zbadala“ sa)

Publikum: (smiech)

Hosť: Myslím, že to je môj problém..

Abrahám: – Nuž, radšej, nech je toto dosť, lebo to je jediné, čo máte..

Hosť: Pravda.

Abrahám: Inými slovami, – a to skutočne chceme, aby ste počuli, – inými slovami, – samozrejme, že je to dosť – to je to, o čom je sila vplyvu.

Ale to, čo tomu zvyčajne bráni, aby to fungovalo, je, ak je vaše vnímanie vášho vzťahu: „Ja som ochotná robiť tú prácu, a ty nie!“ – a teraz je tam, vo vašej vibrácii očakávanie, ktoré vám zabraňuje stretávať tú časť vzťahu, ktorú stretávať chcete.

A tak, – my vieme, je – to je to, kvôli čomu trávime toľko veľa času pri našich pripomienkach v dnešnom úvode.. My vieme, že je tam realita, ktorá sa zjavuje a ktorá priťahuje a dostáva vašu pozornosť, – my od vás chceme len to, aby ste sa rozhodli nenechať tú realitu toho vzťahu, aká je práve teraz, aby ste ju nenechali dominovať  tomu, ako ohľadne toho rozmýšľate a cítite. A ak nenecháte to, čo „je“ ovládnuť spôsob, ktorým ohľadne toho premýšľate a cítite, – potom sa vy môžete stať vibračnou zhodou so všetkým, čo ste z tohto vykresali.

Inými slovami, – je tam tak mnoho.. – ľudia často hovoria: „Moje druhé manželstvo bolo lepšie, ako to prvé“, alebo: „moje tretie bolo lepšie, ako tie prvé dve“, či „moje štvrté bolo lepšie, ako tie prvé tri“ (smiech)

– Inými slovami, ľudia sa často posúvajú, posúvajú, posúvajú.. A tým dôvodom, prečo je to stále lepšie a lepšie, – pretože so všetkým tým preosievaním žiadajú s väčšou jasnosťou. Ale nie je to tak, až dovtedy, kým sa neprestanú sústreďovať na tú časť toho, ktorú nechcú, – až potom sa stanú vibračnou zhodou s tou časťou toho, ktorú chcú.

– Takže, – „áno“ je odpoveďou na vašu otázku: jeden, ktorý je vo vortexe, stabilne zosúladený so vzťahom, ktorý skutočne chcete, má tú silu vplyvu „vyvolať“, či pritiahnuť tých druhých do toho vortexu tiež.

No nechceme vás nechať odísť s tým myslením, že táto tvorivá práca je o: vás, upravujúcich svoju vibráciu, tak, že môžete zmeniť to správanie iných.. Chceme, aby ste rozmýšľali o vás, upravujúcich svoju vibráciu tak, že môžete byť zhodou s plnou verziou toho, čo ste si tam dali.

A tak, na to, aby sa dosiahlo to, čo sme práve veľmi jasne povedali, sa vás spýtame niekoľko otázok:

– Keď hovoríme o tej „odrážacej“ strane vibračnej vlny, – dáva vám to zmysel?

Hosť: Áno.

Abrahám: Takže, dáva vám zmysel to, že zatiaľ čo možno pozeráte na aspekty vášho partnera, či vášho vzťahu, ktoré sú neutešené, či problémové.. – dáva vám zmysel to, že tam existuje zároveň úmerne vylepšený vzťah, ktorý sa formuje v tejto vibračnej realite, kvôli tomuto vyjasňujúcemu, kontrastnému vystaveniu?

Hosť: Áno.

Abrahám: Takže, – čiže môžete prijať to, že máte tento vzťah a máte Tento vzťah..

Takže tou otázkou, tou odpoveďou na vašu otázku, – ale je to práve tá otázka, ktorú chceme, aby ste si položila: – Ak veríte, že máte dva práve prebiehajúce vzťahy – my vieme: ten jeden je viac „pôsobivý“ a „pádny“: ktorý prichádza v noci domov týmto spôsobom, – my vieme, – to je ten, ktorý môžete vidieť, počuť, voňať a chutnať a dotýkať sa ho.. – ale ak prijmete, že máte dva vzťahy: jeden, ktorý je v čase minulom a jeden, ktorý je tým skutočným prítomným časom – a vy sa rozhodnete, že sa idete vyladiť na ten vzťah v prítomnom čase..

– Vyladíte sa na ten, z ktorého máte dobrý pocit, idete sa zladiť s tým, kým Ste a na všetko, čo ste tu vytvorila. Keď toto prijmete, potom vám sľubujeme, že tamten jeden, – sa stane Týmto. Tá manifestácia sa musí stať rovnakou.

A teraz: vnímajte že tu je ten rozdiel v tej dôležitej otázke, ktorú ste sa pýtala:

Ak – ak veríte, že máte ostať v súčasnom vzťahu a skrz vaše slová a konanie presvedčiť toho druhého, aby bol iný.. – teraz – ste stratila svoju silu, pretože ste musela opustiť vortex, aby ste to mohla splniť..

Ale ak prijmete, že sa nemusí odohrávať žiadne nútenie/nátlak, žiadne presvedčovanie a „obracanie“, že je to len o tom súlade medzi vami a Vami.. – teraz – prichádzate k svojej moci – a teraz – ten jeden, kto je vo vortexe, je mocnejší, ako milióny, ktorí nie sú, ako vidíte.. to je to, o čom je sila vplyvu.

Hosť: Správne.

Abrahám: A to, čo vám na tom robí problém, – a je to niečo, v čom má s tým problém mnoho ľudí, – je: „Abrahám, vy vravíte, že sa môžem dostať do vortexu a že sa môžem stať tak vplyvným, že môžem dostať, čo chcem od všetkých – nie je v tomto isté nútenie?“ – A my vravíme: Môžete, keď sa dostanete do svojho vortexu, ten Vesmír vám bude dávať z každej čiastočky Vesmíru to, čo chcete, – práve tak, ako to teraz robí..

Inými slovami, chceme vás presvedčiť, že to nie je tým, že váš partner nerobí tu prácu, či dokonca ani tým, že váš partner nesúhlasí s tou prácou, ktorú robíte, – je to vaša pozornosť na to, čo to drží vo vašej vibrácii.

Ak – ak váš partner má 5 charakteristík, ktoré máte ozaj rada a 5, ktoré sa vám nepáčia, a keby ste sa dostala do vortexu, kde sú iba tie, ktoré máte rada – a trénovala by ste vašu vibráciu, vašu pozornosť iba na tie aspekty, ktoré sa vám páčia, – tých 5, ktoré sa vám nepáčia, by sa nestali súčasťou toho mixu vašej skúsenosti.

No čo sa deje s väčšinou ľudí, ktorí čelia realite, je to, že sa sústreďujete na veci, ktoré sa vám páčia, že sa sústreďujete na veci, ktoré sa vám nepáčia, – udržiavate ich všetky aktívne, takže všetko to neustále prichádza.

A potom to vnímate ako: „Ty musíš robiť niečo odlišne!“ A my vravíme: „Nie, to nikdy nie je pravda!“ – Vy potrebujete robiť niečo odlišne! Vy sa potrebujete naladiť na tú najlepšiu časť vášho partnera. A keď sa naladíte na tú najlepšiu časť toho druhého, to, čo sa stane, je, že sa spojíte so silami s Energiou, ktorá tvorí svety a Zákon príťažlivosti, – tento mocný motor vesmíru, ktorý zhromažďuje všetky spolupracujúce zložky, prináša tú spoluprácu priamo k vám.

A toto je vec, ktorú je tak zábavné povedať – ľuďom ako vy, ktorí práve majú skutočne dobrý vzťah, – je, že to nie je len to, že Vesmír sa natiahne a nájde iného partnera, ktorý je voči vám viac spolupracujúci a prinesie ho, – ten Vesmír siahne práve do TOHTO partnera a prinesie spoluprácu..

Hosť: Oh, práve to je to, v čo som dúfala.. hmm

Publikum: (smiech)

Hosť: – To je dobré..

(smiech)

Hosť: Pretože ho mám naozaj rada.

Abrahám: Áno. Dobrý dôvod.

Hosť: Áno.. A tak, niekedy sa.. niekedy.. – Je to fakt čudné, fakt mám toho chlapa rada – a on má fakt rád mňa.. – a..

(smiech)

Hosť: Bývam nervózna, – akože – chytám z neho nervy.. A sme spolu už dlho, ale on – ja sa „rozbabrem“ zo svojej vibrácie (som mimo) – a on na to okamžite reaguje a ide preč – a potom sa zrelaxujem – a potom sa on okamžite vráti..

Abrahám: Radi by sme vám povedali tajomstvo – na pritiahnutie partnera, ktorý sa stabilne cíti s vami viac pohodlne, – keď, keď – skutočne! – : keď vaším prevládajúcim zámerom je súlad s tým, kým Ste, – čiže odoberiete z rovnice akékoľvek poukazovanie na neho, aby sa zmenil.. – On sa potom bude skutočne rád okolo vás ponevierať.

Hosť: Áno.

Abrahám: Ak vy úplne prijmete tú zodpovednosť za svoje vlastné šťastie.. – Oh, človeče! – To bude tak veľmi vychutnávať – ozaj veľmi, ako vidíte..

Hosť: Áno..

Abrahám: – Len si predstavte tú slobodu, ktorú by ste vy, alebo ktokoľvek cítila, ak vám niekto povie: „Je mojim zámerom udržiavať sa v skutočne dobrom mieste, a nie je tvojou prácou „vystlať moje hniezdočko“.. – Urobím všetko, čo môžem, aby som sa udržala v skutočne dobrom mieste, pretože chcem mať ozaj dobrý život s tebou.“ – Toto je perfektný recept pre nádherný vzťah.

– No na druhej strane toho je: – „Nuž, chcem dobrý život a viem, že taký chceš pre mňa – a keď sa týmto spôsobom správaš, nemám veľmi dobrý život. Takže sa musíš vzdať nejakých vzorcov, – a možno dokonca niečoho, čo chceš – kvôli mne.“ No, – toto je ako žiadať od vody, aby prúdila neustále hore kopcom!

Hosť: (smiech)

Abrahám: Inými slovami, ľudia, – všetci – toto musíte prijať, – je to tá najprirodzenejšia vec na svete pre každého – sebecky sa chcieť cítiť dobre, ako vidíte..

– Takže vy ste ako závan čerstvého vzduchu, keď tu vplávate a poviete: Chcem sa cítiť dobre a pracujem na tom, aby som sa udržiavala v cítení sa dobre – a keď sa cítim dobre a my sme v tom spolu – je to nádherná vec. Ale ty nie si zodpovedný za moje cítenie sa dobre!

– Väčšina vzťahov, ktoré sa rozpadnú, – je to kvôli tomu – a samozrejme to nikdy nie je presné, či správne – prehodiť deku cez niečo a nazývať to všetko rovnakým, – ale veľmi často, – ženy sa cítia neisto (nie bezpečne) – a tak vyžadujú zmeny – a muži chcú slobodu.. – A čím viac neisto sa ona cíti, tým menej slobody cíti on – a toto je základom väčšiny rozbitých vzťahov.

Kde – ak vy – a to je ten dôvod, prečo sa „rozbabrete“ a ste mimo svojej vibrácie (vaše slová) – keď ste „rozbabraná“ – a teda sa necítite dobre – potom všetky tie veci – on si začne myslieť, že on by mal robiť niečo odlišne – čo on nechce – a často ani nemôže robiť, – alebo si myslí, že vy si myslíte, že by mal, – A keď to chcete urobiť veľmi veľmi jasným – „Som mimo – a nemá to vôbec nič čo do činenia s tebou – musím dostať samú seba do súladu, pretože – ak je jediná vec, ktorú sľubujem sama sebe každý deň..“ – povedzte mu – „ – je to, že budem tak v súlade – a teda cítiť sa tak dobre – a tým pádom mať tak jasnú myseľ – a takú zábavu a takú hravosť a živosť – keď som v interakcii s tebou..

On bude milovať toto počuť!!!

– A potom, ako čas plynie, a on vás uvidí v jednom z vašich „mimo“ momentov – povie: „Potrebuješ nejaký priestor, že?“

Hosť: Mh-mmm 😊

Publikum: (smiech)

Abrahám: – Inými slovami – pretože niekto, kto povie: „Čo môžem urobiť?“ – tam.. – to smeruje k problémom. Ak máte partnera, ktorý, keď, vždy keď ste „mimo“ – on: „Čo môžem urobiť lepšie?“ – takým musíte povedať: „Utekaj a zachráň si svoj vlastný život!“

Hosť/Publikum: (smiech)

(potlesk)

Abrahám: Pretože, – ak vy ich necháte pokúšať sa robiť váš život lepším – vy len, – Zákon príťažlivosti im prinesie viac problémov, aby ich riešili.. A potom, – a nebude to dlho – a nebude to veľmi dlho – váš vzťah bude tým, kde ten druhý je nahnevaný a odmietavý, ako vidíte..

– Zatiaľ čo ak ste obaja stabilní a istí, – a potom sa stretávate práve preto, že ste stabilní a istí, – Oh! – Aký je toto nádherný vzťah!

Hosť: Áno.

Abrahám: – Rozvíjajúci sa, meniaci, rastúci, expandujúci, stávajúci sa – a cítite sa v ňom dobre každým krokom po tej ceste..

– Preklad (Pôvodný záznam)

Kto je Abrahám

Čítajte tiež: Kompatibilita v romantických vzťahoch

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.