12-13-21-abraham-hickshicks

Abrahám:

Jednoducho sa nemôžete dostať tam, kam chcete kontrolou, alebo elimináciou nechceného.

Nielenže tie bytosti, proti ktorým sa tlačí, cítia bolesť, no tí, ktorí tlačia, takisto. Najnešťastnejší a najmenej naplnení sú tí, ktorí tlačia proti iným.

Ak viete sami seba priviesť do miesta, kde sa dôsledne cítite dobre, – dokonca aj v neprítomnosti vzťahu, ktorý chcete, – to stretnutie je isté.

Načúvajte veciam, ktoré teraz hovoríte počas dňa. Prichyťte sami seba uprostred tvrdenia, ktoré je protichodné k tomu, čo chcete, – zastavte sa a povedzte: „Nuž, jasne viem, čo je to, čo nechcem, – Čo je to, čo CHCEM?“ Potom zámerne a s plným vedomím urobte tvrdenie/vyhlásenie túžby:

„Nenávidím ten boj s platením účtov. Chcem viac peňazí a menej stresu a menej boja.“

Čím viac hovoríte o tom, čo chcete a myslíte to vážne v tom, ako to chcete mať, a nie ako to je, – veľmi skoro zmeníte rovnováhu vašej vibrácie.

Páčil sa vám článok? Prispejte TU čiastkou 3€, 5€, 10€, alebo ľubovoľnou sumou na podporu týchto stránok a ďalších prekladov. Vaše dary oceňujem. Ďakujem.