Finančná podpora

Číslo účtu: 0446581372/0900    Príjemca: Zuzana Makovská

– alebo IBAN : SK72 0900 0000 0004 4658 1372

(Pre zahraničie aj – BIC SWIFT kód : GIBASKBX)

Ďakujem za Vašu podporu.

Close