Čo je to Vortex

abraham-hicks-vortex-maleTermínom Vortex Abrahám označuje vibračnú realitu – čiže naše nefyzické bytie, v ktorom sú zrealizované všetky naše túžby, všetko, čo sme kedy chceli. Vo vortexe sme sami sebou vo svojej úplnosti, čiže v najlepšej/plnej verzii samých seba. V tejto realite sme v plnom súlade s naším Zdrojom, sme ním.

Byť vo vortexe teda znamená želaný stav, keď sa cítime dobre, keď sme v súlade s naším Vyšším Ja a s tým najlepším, čím sme sa stali počas celej našej existencie. Znamená to byť v stave prijímania všetkého želaného, v stave umožňovania toho, po čom túžime. Zotrvávaním vo vortexe si do tejto fyzickej reality priťahujeme naše želané manifestácie, keďže vtedy vyžarujeme frekvenciu, ktorá je s nimi v zhode.

Do vortexu, čiže do stavu súladu sa dostaneme odstránením nášho odporu, ktorý súvisí s neprijímaním toho, čo je. Najlepšie nástroje na dosiahnutie súladu sú podľa Abraháma meditácia a oceňovanie/vďačnosť, ale aj spánok a tiež všetko, čo v nás vyvoláva pozitívne emócie – naše obľúbené činnosti a pozitívne myšlienky. Všetko to, čo odstraňuje náš odpor a prináša uvoľnenie.

Close