Kto je Abrahám

abraham-hicks-Esther-maleAbrahám je skupina vyspelých nefyzických učiteľov, ktorí hovoria prostredníctvom Esther Hicksovej. Rozprávajú jednoducho a jasne, tak, aby sme im rozumeli a vedú nás k spojeniu s naším Vyšším Ja, alebo Zdrojom, ako nazývajú našu nefyzickú časť.

Ak hľadáte filozofiu pozitívneho myslenia, ktorá môže zlepšiť váš život, toto učenie s vami bude silno rezonovať. Už od roku 1986 Abrahám odovzdáva svoje posolstvá o tom, že zmyslom nášho života je radosť a cítiť sa dobre by malo byť naším hlavným cieľom. Hovorí o Zákone príťažlivosti, ktorý neomylne priťahuje do nášho života všetko, po čom túžime, ak sme v dostatočnom súlade s naším Zdrojom. Toto myslenie inšpirovalo aj mnohých iných propagátorov pozitívneho myslenia a na jeho základe vznikol napríklad aj film The Secret – Tajomstvo.

Esther a jej už zosnulý manžel Jerry vnímali silu toho, čo im Abrahám odovzdáva a rozhodli sa priniesť jeho slová aj iným ľuďom prostredníctvom viacerých kníh, množstva nahrávok a stoviek seminárov, kde sa ľudia pýtajú otázky a Abrahám slovami Esther odpovedá. Preklady záznamov z týchto seminárov a výletných plavieb nájdete na tejto stránke.

Abrahám hovorí o sebe (preklad záznamu zo seminára): Abrahám vysvetľuje, kto sú a prečo sú tu

Keďže Esther tvorivo spolupracuje na preklade myšlienok Abraháma do slov, toto učenie po nej nesie označenie Abraham-Hicks.

Close