Kategória

Šťastie

3829 0

Predýchajte sa do vortexu – Abraham-Hicks

Šťastie

Hosť: Môžem sa spýtať ešte jednu veľmi krátku otázku? – V základe emócie vždy nasledujú po myšlienke, alebo myšlienky niekedy nasledujú po emóciách? Abrahám: OK, – myšlienka je dôvodom vibrácie a emócia je odpoveďou na tento mix, – inými slovami, – pokiaľ…

Close