Umenie umožňovania

Kroky tvorivého procesu – premieňanie myšlienok na veci má 3 základné kroky:

umenie-umoznovania-abraham-hicksKrok 1: Zažívame niečo nechcené, resp. problém – kontrast. Pociťujeme prevažne negatívne emócie – sme mimo súladu – mimo vortexu. V tejto fáze vysielame k nášmu Zdroju žiadosť, či otázku – tzv. „rakety túžby“. Keď zažívame niečo nechcené, zisťujeme čo chceme a týmto žiadame.

Krok 2: V bezprostrednej reakcii na našu žiadosť náš Zdroj prináša odpoveď, riešenie problému, či splnenie túžby. Toto riešenie sa stáva súčasťou nášho vortexu – súčasťou nášho Vnútorného Bytia. Keď žiadame, Zdroj vždy odpovedá – prináša riešenie.

Krok 3: Aby sa riešenie, ktoré už je súčasťou nášho vortexu zmanifestovalo aj vo fyzickej realite, potrebujeme sa s ním zladiť – čiže sa dostať do stavu prijímania/umožňovania. Byť v stave prijímania znamená byť bez odporu – čiže sa cítiť dobre = byť vo vortexe. Ak takto dosiahneme vyššiu vibráciu, ktorá je v zhode s našou túžbou, zákon príťažlivosti nám jej splnenie doručí. Umenie umožňovania je teda o tom, byť v súlade so svojím Zdrojom – cítiť sa dobre tak často, ako je to len možné.

Abrahám niekedy hovorí ešte aj o 5.krokudosiahnutí „majstrovstva tvorenia a umožňovania“ ktoré obnáša vedomé bytie v súlade po väčšinu času: – Ak občas zo stavu prijímania predsa len vypadnete a opäť zažívate kontrast (krok 4) – ale neprekáža vám to, pretože poznáte hodnotu kontrastu a jeho prínos, a teda si ho dokážete vedome užívať, čo vás opäť dostáva do stavu prijímania = Krok 5.

Close